Nauka

Krew. Łączy i dzieli - katalog z wystawy

Publikacja towarzyszy wystawie "Krew. Łączy i dzieli". Dziewięć esejów tematycznych, które wyszły spod pióra wybitnych specjalistów z danej dziedziny, a jednocześnie konsultantów merytorycznych wystawy, rozwija niektóre z zagadnień poruszonych na ekspozycji.

Teksty te dotyczą takich tematów, jak: znaczenie symboliki krwi w kulturze żydowskiej, krew w chrześcijaństwie i judaizmie, ikonografia wykorzystywana do oskarżeń o rzekome mordy rytualne, badania rasowe i egeniczne w międzywojennej Polsce, krew w medycynie ludowej i współczesnej, badania nad tzw. żydowskim genem, czy rola krwi w romantycznym micie martyrologicznym. Książka wzbogacona jest o reprodukcje wielu prezentowanych na wystawie obiektów wraz z towarzyszącymi im komentarzami. 

Krew. Łączy i dzieli - katalog z wystawy

Koncepcja merytoryczna i redakcja: dr Małgorzata Stolarska-Fronia

Ilość stron: 264

Projekt graficzny: Adam Żebrowski

Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2017