Nauka

Pobyty badawcze GEOP

Dr Jolanta MickuteDr Jolanta MickuteDr Jolanta MickuteDr Jolanta MickuteDr Jolanta MickuteDr Jolanta MickuteDr Jolanta MickuteDr Jolanta Mickute
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłaszają nabór na 3-miesięczne pobyty badawcze dla doktorantów oraz 5-miesięczne pobyty badawcze dla osób ze stopniem doktora, które rozpoczną się w styczniu 2020 r.

Laureatki i laureaci otrzymają gratyfikację finansową w wysokości odpowiednio 6 tysięcy lub 10 tysięcy dolarów amerykańskich brutto na cały okres pobytu, wypłacaną w złotówkach. Program jest finansowany w ramach Global Education Outreach Program, dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

Program ma na celu wsparcie badań realizowanych w zakresie historii i kultury Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państwach sukcesyjnych. Jego celem jest stymulowanie rozwoju i powiększania się grupy naukowców wyspecjalizowanych w tych obszarach. Preferowane będą projekty wymagające badań w zbiorach i kolekcjach przechowywanych w Warszawie.

Regulamin rekrutacji i przebiegu pobytów badawczych GEOP [PDF] >>

Uczestniczki i uczestnicy programu będą mogli korzystać z zasobów Muzeum POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma: wystawy stałej i zbiorów POLIN, Centrum Informacji Historycznej oraz biblioteki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także archiwum, biblioteki, oraz zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie. Do ich dyspozycji pozostają również inne warszawskie instytucje posiadające zbiory archiwalne i biblioteczne.

Osoby uczestniczące w programie będą mogły:

 • Konsultować swoją pracę z mentorem z Muzeum POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego lub innego ośrodka akademickiego w Polsce.
 • Brać udział w pełnym programie wykładów, warsztatów i konferencji organizowanych w Muzeum POLIN i Żydowskim Instytucie Historycznym.

oraz będą zobligowane do:

 • Prowadzenia badań w archiwach i bibliotekach na terenie Warszawy i innych miast.

Wymagania

Doktoranci mogą aplikować na trzymiesięczny pobyt, a osoby ze stopniem doktora na pięciomiesięczny pobyt. Konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego oraz przynajmniej bierna znajomość języków niezbędnych do prowadzenia badań, jakie kandydat/kandydatka zamierza realizować w trakcie pobytu badawczego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zajmujące się każdą dziedziną nauki, w obszarze której realizowane są badania związane z historią Żydów polskich.

Doktorantki i doktoranci: kandydaci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady muszą legitymować się statusem ABD. Osoby z Europy, Izraela i innych krajów powinny mieć nie więcej niż 2 lata do ukończenia studiów doktoranckich.

Osoby ze stopniem doktora: aplikować mogą badaczki i badacze ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż w przeciągu 5 ostatnich lat lub 7 ostatnich lat, jeżeli dana osoba po uzyskaniu stopnia doktora miała dziecko i/lub przebywała na urlopie macierzyńskim.

Proces aplikacji

Osoby aplikujące powinny wypełnić formularz aplikacyjny [zaktualizowany 6 maja br. formularz dla doktorantów pobierz tu; formularz dla osób ze stopniem doktora pobierz tu] oraz załączyć do niego jedną próbkę pracy pisemnej (nie więcej niż 25 stron). Wszystkie dokumenty w formacie PDF, w języku angielskim należy przesłać na adres: geopfellowships@polin.pl.

Wymagane są dwa listy polecające, które powinny zostać przesłane bezpośrednio przez polecających na adres: geopfellowships@polin.pl. Członkinie i członkowie komisji kwalifikacyjnej (skład poniżej) nie mogą występować w roli polecających. Tylko dwa listy zostaną wzięte pod uwagę.

Wybrane przez komisję osoby zostaną zaproszone do rozmów (via skype), na podstawie których zostanie wyłoniona lista laureatów. Rozmowy odbędą się w języku angielskim i będą dotyczyły projektów jakie kandydatki i kandydaci zamierzają realizować w czasie pobytu badawczego.

 • Aplikacje przyjmujemy w terminie 1 marca 2019 – 19 maja 2019
 • Rozmowy odbędą się w drugiej połowie czerwca 2019 r.
 • Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną najwcześniej 28 czerwca 2019 r.
 • Pobyty badawcze będą mogły rozpocząć się w styczniu 2020 r. Muszą zakończyć się nie później niż do 15 grudnia 2020 r.
 • Więcej informacji uzyskać można pod adresem: geopfellowships@polin.pl.

Komisja kwalifikacyjna:

 • Antony Polonsky  (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Przewodniczący)
 • Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński)
 • François Guesnet  (University College London)
 • Samuel Kassow (Trinity College)
 • Erica Lehrer (Concordia University, Montreal)
 • Artur Markowski (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, sekretarz)
 • Mirjam Rajner (Uniwersytet Bar-Ilan)
 • Moshe Rosman (Uniwersytet Bar-Ilan)
 • Don Seeman (Emory University)
 • Marc Slobin (Wesleyan University)
 • Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma)
 • Genevieve Zubrzycki (University of Michigan)
 • Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma)

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

 

02.11.2017