Nauka

Książki uczestników pobytów badawczych GEOP nagrodzone!

Okładki książek nagrodzonych uczestników pobytów badawczych GEOP
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach pobytu badawczego GEOP uczestnicy – naukowcy z całego świata – prowadzą nowatorskie badania,  przygotowują publikacje i uczestniczą w życiu naukowym w zakresie studiów żydowskich w Polsce.

Dzięki działalności programu GEOP, możliwe było wsparcie wielu znaczących prac naukowych. Jesteśmy dumni, że dwójka uczestników programu została nagrodzona za publikacje, nad którymi pracowali podczas pobytu badawczego w Muzeum POLIN i ŻIH.

Muzeum POLIN i zespół GEOP serdecznie gratulują i życzą dalszych sukcesów w karierze akademickiej!
 

Dr Alicja Maślak Maciejewska,  Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Książka otrzymała II nagrodę w II edycji konkursu im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka w 2019 r.

Autorka pisze o książce:

„Książka jest pogłębionym studium na temat krakowskich Żydów postępowych w XIX w., związanych z synagogą Tempel. Publikacja charakteryzuje tę społeczność (jej strukturę społeczną i zawodową, miejsce zamieszkania, sieci społeczne, tożsamość), podejmowane przez nią aktywności (np. praca dobroczynna, inicjatywy edukacyjne), i jej życie religijne. Książka stawia pytanie o sposoby "unowocześnienia" judaizmu na ziemiach polskich  i umieszcza krakowski Tempel na mapie judaizmu środkowo-europejskiego”.

Pobyt badawczy w Muzeum POLIN, w ramach GEOP Fellowships wspomina zaś: 

„Pobyt badawczy w ramach GEOP POLIN pozwolił mi na pełne skoncentrowanie się na pisaniu książki . Dzięki temu programowi uzyskałam wymarzone warunki do pracy w mieście, w którym miałam swobodny dostęp do niezbędnych mi źródeł (ŻIH, BN, BUW, POLIN). Podczas pobytu badawczego powstała zasadnicza część książki”.


Dr Mariusz Kałczewiak, Katedra Kultury i Literatury Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytet w Poczdamie

“Polacos in Argentina: Polish Jews, Interwar Migration, and the Emergence of Transatlantic Jewish Culture”,  Alabama University Press 2020.

Nagroda za najlepszą książkę The Latin American Jewish Studies Association, w 2020 r.

Autor pisze o książce:

„Książka omawia polsko-żydowską imigrację do Argentyny na początku XX wieku. Łącząc badania archiwalne, analizę jidyszowych książek podróżniczych oraz wielojęzycznej prasy żydowskiej, Polacos in Argentina odtwarza mozaikę powiązań między Żydami w Polsce i Argentynie. Książka ukazuje ewolucję postaw imigrantów i ich dzieci i wskazuje na istnienie transatlantyckich sieci kulturowych i społecznych”.

Pobyt badawczy w Muzeum POLIN, w ramach GEOP Fellowships wspomina zaś: 

„Wiosną 2017 byłem uczestnikiem programu GEOP Fellowships w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pobyt w Warszawie wykorzystałem na przygotowanie manuskryptu książki i krytyczne dyskusje z miejscowymi naukowcami”.
 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH