Nauka

Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Maria i Kazimierz Piechotkowie, "Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej"

 
To drugi tom monumentalnego dzieła Marii i Kazimierza Piechotków poświęcony bóżnicom murowanym występującym na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, a więc na większości terenu obecnej Polski, dużej części Ukrainy, całej Litwy i Białorusi i niewielkiej części Mołdawii. Na tych terenach w czasach nowożytnych i w XIX w. mieszkała największa część Żydów na świecie, która stanowiła ok. 10% mieszkańców tych obszarów. 
 
Emigracja w XIX i na początku XX w., a przede wszystkim Zagłada, spowodowały prawie całkowite zniknięcie mieszkującej tu ludności żydowskiej. Przetrwały jednak świadectwa przeszłości, w tym przedstawiona na rysunkach, zdjęciach i innych materiałach architektura bóżnic, a także pozostała zabudowa miast zamieszkanych niegdyś przez Żydów.
W przeciwieństwie do synagog drewnianych, niemal całkowicie zniszczonych przez nazistowskie Niemcy podczas ostatniej wojny, synagogi murowane, choć w większości zburzone, a pozostałe zdewastowane (także po 1945 r.), w pewnej części przetrwały do dziś.
 
Publikacja prezentuje nie tylko historię synagog murowanych, ale również szczegółowo i licznie prezentuje przykładowe budowle. Na 740 stronach zawiera przeszło 640 zdjęć czarno-białych i kolorowych oraz przeszło 350 planów i rysunków.
  • Wydawcy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata