Edukacja

Gala projektu "Informacja vs. manipulacja. Jak nie poddać się propagandzie?"

Information vs. manipulation, program edukacyjny
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W najbliższych dniach w Muzeum POLIN odbędzie się gala podsumowująca i prezentująca działania uczniów z Polski, Czech i Węgier, uczestniczących w projekcie "Informacja vs manipulacja. Jak nie poddać się propagandzie?". Młodzi uczestnicy zaprezentują wyniki swojej pracy (przygotowane projekty) przed ekspertami, którzy znają poruszaną tematykę. Następnie to właśnie eksperci przedstawią szerokiej publiczności uczniowskie projekty.


29-30 maja w Muzeum POLIN

Dwudniowe spotkanie będzie również okazją do podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu oraz poznania wystawy "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68", po której swoich rówieśników oprowadzą uczniowie warszawskich liceów. Dział Edukacji Muzeum POLIN wyszedł z założenia, że wystawa czasowa jest doskonałym  narzędziem edukacyjnym do pracy z uczniami.  Wystawa prezentuje bowiem wydarzenia z najnowszej historii Polski używając ich do przedstawienia roli i skutków oddziaływania propagandy na losy zwykłych ludzi.

Idea projektu

Marzec 1968 r. był unikalnie polskim wydarzeniem, jego geneza, przebieg i konsekwencje - również. Ale fenomen wykorzystywania uprzedzeń do walki o władzę nie był i nie jest unikalny dla Polski. Szczególnie widoczne było to w krajach, które po II wojnie światowej zostały uzależnione od Związku Sowieckiego, a ich ustrój był niedemokratyczny. Resentymenty były tam wykorzystywane często i z podobnym skutkiem. 

Dlatego też postanowiliśmy zaprosić do udziału w projekcie Informacja vs manipulacja. Jak nie poddać się propagandzie? partnerów z Czech i Węgier, a jako podstawę do działań edukacyjnych użyć odpowiednio: historii tzw. Praskiej  Wiosny 1968 r. w Czechosłowacji i Rewolucji Węgierskiej 1956 r.

Uczestnicy projektu

Nasi partnerzy z węgierskiej Fundacji Zachor dla Pamięci Społecznej, ze Stowarzyszenia Czeskich Nauczycieli Historii PANT oraz z Muzeum Emigracji w Gdyni, zrekrutowali do udziału w projekcie uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem młodzieży była całoroczna praca nad własnym projektem mającym na celu zaprezentowanie szerszej publiczności, jakie skutki może mieć propaganda oraz jak ważne jest w dzisiejszych czasach odróżnianie informacji od manipulacji faktami i krytyczne podchodzenie do komunikatów medialnych.

Działania

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli mogliśmy zorganizować spotkania we wszystkich państwach partnerskich. Podczas tych spotkań skupiliśmy się na poszczególnych wydarzeniach historycznych i ich skutkach dla społeczeństw państw, w których się rozgrywały. I tak, w Czeskiej Ostrawie zaplanowaliśmy wspólnie wszystkie działania, a dwa miesiące później -  w Budapeszcie uczniowie poznali rolę, jaką odegrała  propaganda w czasie Rewolucji 1956 roku i rolę jaką odgrywa na Węgrzech współcześnie, podczas trwającego kryzysu uchodźczego.

W marcu b.r. wszyscy uczestnicy projektu, czyli uczniowie trzech szkół węgierskich, dwóch z Czech i pięciu z Polski spotkali się w Gdyni, gdzie w Muzeum Emigracji dowiedzieli się, jakie są skuteczne i efektywne metody prezentacji działań, które podjęli.

Mamy nadzieję, że wiedza i kompetencje zdobyte dzięki udziałowi w projekcie pozwolą młodzieży z trzech partnerskich krajów na refleksyjne i świadome odbieranie informacji oraz ocenę ich rzetelności.

Załączniki:
  • program_of_the_gala_summarizing_the_project.pdf
    Pobierz plik 199.49 KB / PDF