Edukacja

Podsumowanie projektu "Informacja vs. manipulacja. Jak nie poddać się propagandzie?"

W ramach projektu "Informacja vs. manipulacja. Jak nie poddać się propagandzie?" zrealizowano 3 wydarzenia – międzynarodowe spotkania młodzieży oraz nauczycielek i nauczycieli, edukatorek i edukatorów z krajów parnterskich. Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Europa dla obywateli".

Spotkanie wprowadzające do projektu

Spotkanie poświęcono na wprowadzenie do tematyki projektu – rewolucji węgierskiej 1956 roku oraz protestom w Polsce i Czechosłowacji w 1968 roku, a także mechanizmom propagandy oraz jej roli w latach 1956, 1968 oraz współcześnie. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach historycznych oraz warsztatach dziennikarskich, podczas których odwiedzili m.in. stację kolejową Keleti Palyudvar i poznali historie uchodźców z 2015 roku. Spotkanie miało na celu przygotować młodzież do dalszej pracy w szkołach nad własnymi projektami.

Projekt umożliwił spotkanie 59 obywateli, z których 12 pochodziło z miasta Ostrawa (Czechy), 6 z miasta Pécs (Węgry), 8 z miasta Gyomaendrőd (Węgry), 13 z miasta Budapeszt (Węgry), 3 z miasta Wrocław (Polska), 3 z miasta Łódź (Polska), 2 z miasta Warszawa (Polska), 3 z miasta Gdańsk (Polska), 8 uczestników z miasta Gdynia (Polska), 1 z miasta Oslo (Norwegia).

Wydarzenie miało miejsce w Budapeszcie (Węgry) w dniach 8-10 grudnia 2017 roku.

Spotkanie doskonalące umiejętności

Spotkanie poświęcono na doskonalenie umiejętności przydatnych młodzieży w przygotowywaniu swoich szkolnych projektów. W ramach spotkania młodzież mogła wybrać udział w warsztatach poświęconym różnym formom aktywności: projektowanie wystaw, prowadzenie debat, zbieranie i dokumentowanie historii mówionej, przeprowadzania sond i badań społecznych. Nauczycielki i nauczyciele w tym samym czasie uczestniczyli w warsztatach na temat nauczania trudnej historii oraz wykorzystania metody design thinking w projektowaniu zajęć dydaktycznych.

Projekt umożliwił spotkanie 73 obywateli, z których 9 pochodziło z miasta Ostrawa (Czechy), 5 z miasta Pécs (Węgry), 7 z miasta Gyomaendrőd (Węgry), 7 z miasta Budapeszt (Węgry), 1 z miasta Szeged (Węgry), 3 z miasta Wrocław (Polska), 4 z miasta Łódź (Polska), 4 z miasta Warszawa (Polska), 6 z miasta Gdańsk (Polska), 26 z miasta Gdynia (Polska), 1 z miasta Oslo (Norwegia).

Wydarzenie miało miejsce w Gdyni i Gdańsku (Polska) w dniach 9-11 marca 2018 roku.

Prezentacja projektów szkolnych

Spotkanie poświęcono na prezentację przygotowanych przez nią projektów szkolnych. W efekcie projektu zrealizowane zostały projekty w szkołach biorących udział w programie, w tym cykle debat, filmy, wywiad ze świadkiem historii, gra planszowa, wystawy szkolne i strona na portalu Facebook. Projekty ocenili zaproszeni na galę eksperci – historycy, socjolodzy, edukatorzy. Galę otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich RP.

Projekt umożliwił spotkanie 103 obywateli, z których 10 pochodziło z miasta Ostrawa (Czechy), 7 z miasta Pécs (Węgry), 11 z miasta Gyomaendrőd (Węgry), 11 z miasta Budapeszt (Węgry), 11 z miasta Wrocław (Polska), 8 z miasta Łódź (Polska), 19 z miasta Warszawa (Polska), 5 z miasta Gdańsk (Polska), 19 z miasta Gdynia (Polska), 1 z miasta Oslo (Norwegia), 1 z miasta Szeged (Węgry).

Wydarzenie miało miejsce w Warszawie (Polska) w dniach 29-30 maja 2018 roku.