Spotkanie

Spotkania z historią i tradycją żydowską dla osób niewidomych

Spotkania z historią i tradycją żydowską, spotkania dla niewidomych, Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spotkania z historią i tradycją żydowską adresowane są do dorosłych osób niewidomych i niedowidzących. Spotkania mają charakter warsztatowy.

W zależności od tematu spotkania, zwiedzimy wybraną przestrzeń wystawy stałej lub czasowej. Spotkanie będzie zawierało elementy audiodeskrypcji, wykorzystamy pomoce dotykowe oraz tyflografiki.

  • terminy: warsztaty odbywają się raz w miesiącu, w środy w godzinach 18:00-20:00
  • zasady uczestnictwa: udział jest bezpłatny, wymagane zapisy, po wcześniejszym zgłoszeniu zapewniamy wsparcie wolontariuszy-asystentów