Spotkanie

Spotkania z historią i tradycją żydowską dla osób niewidomych

Spotkania z historią i tradycją żydowską, spotkania dla niewidomych, Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spotkania z historią i tradycją żydowską adresowane są do dorosłych osób niewidomych i niedowidzących. Spotkania mają charakter warsztatowy.


W zależności od tematu spotkania, zwiedzimy wybraną przestrzeń wystawy stałej lub czasowej. Spotkanie będzie zawierało elementy audiodeskrypcji, wykorzystamy pomoce dotykowe oraz tyflografiki.

  • terminy: warsztaty odbywają się raz w miesiącu, w środy w godzinach 18:00-20:00
  • zasady uczestnictwa: udział jest bezpłatny, wymagane zapisy, po wcześniejszym zgłoszeniu zapewniamy wsparcie wolontariuszy-asystentów

Więcej informacji: Maria Popielawska, e-mail: mpopielawska@polin.pl, telefon: +48 22 37 93 722  

19.07.2018