Muzeum

Nominowani do nagrody POLIN 2018: Dr Kamila Klauzińska

Dr Kamila Klauzińska, Nagroda POLIN, 2018, mnominowani
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Dr Kamila Klauzińska od 20 lat działa na rzecz zachowania pamięci o Żydach polskich.

Corocznie organizuje Dzień Otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli, współtworzyła projekt dokumentacji tego cmentarza oraz przygotowała wniosek do wpisania go na listę zabytków.

Jest pomysłodawczynią I Ogólnopolskiej Konferencji Strażników Pamięci dziedzictwa żydowskiego w Polsce oraz inicjatorką Światowego Zjazdu zduńskowolan w Jerozolimie.

Autorka wystaw "Historia i Pamięć. Żydzi zduńskowolscy", "Znaki szczególne: żadne" i "The Main Thing is Not to be Afraid" poświęconej Rabinowi Issac’owi Neumanowi.

Publikuje artykuły naukowe oraz prezentuje wyniki swoich badań podczas licznych konferencji. Zawodowo zajmuje się genealogią żydowską, badając korzenie rodzin z całego świata.