Muzeum

Nominowani do nagrody POLIN 2018: Katarzyna Winiarska

Katarzyna Winiarska, Nagroda POLIN, 2018, nominowani
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Katarzyna Winiarska to animatorka kultury, która kilkanaście lat działa w obszarze edukacji międzykulturowej na Podlasiu.

Bada dzieje społeczności żydowskiej w Białowieży, przywraca i chroni pamięć o historii Żydów białowieskich. W 2016 roku założyła Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży. Dokumentuje historię mówioną, odnajduje rodziny ocalonych i  potomków Żydów z Białowieży.

Dla dzieci, lokalnych mieszkańców i przewodników oraz przyjeżdżających grup prowadzi warsztaty i wycieczki śladami białowieskich Żydów.

Autorka filmu-wywiadu "Ocalony z Białowieży". Pomysłodawczyni spektaklu "Sąsiedzi, których nie ma. Opowieści mieszkańców Białowieży o ich żydowskich sąsiadach", w którym historie mieszkańców opowiadają dzieci i młodzież.