Muzeum

Nominowani do nagrody POLIN 2018: Łukasz Parus

Łukasz Parus, Nagroda POLIN, 2018, nominowani
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Łukasz Parus od ponad 6 lat przywraca pamięć o Żydach wschodniej Wielkopolski, zajmuje się edukacją społeczności lokalnych oraz budowaniem porozumienia między chrześcijanami a Żydami.

Jest organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Zagórowie.

Wraz z grupą ochotników organizuje akcje porządkowania cmentarzy żydowskich w Rychwale i Zagórowie, a w ramach działalności edukacyjnej – wyjazdy, konferencje, zajęcia dla młodzieży szkolnej i spacery edukacyjne.

Łukasz Parus jest także inicjatorem umieszczenia tablicy upamiętniającej Żydów z Zagórowa, którą odsłonięto w 2017 roku oraz popularyzatorem wiedzy o przedwojennym Zagórowie.