Muzeum

Nominowani do nagrody POLIN 2018: Magdalena Lewkowicz

Magdalena Lewkowicz, Nagroda POLIN, 2018, nominowani
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Magdalena Lewkowicz jest lokalną działaczką, która dba o pamięć o żydowskiej społeczności Warmii i Mazur.

Podejmuje liczne inicjatywy w zakresie edukacji i wychowania młodych ludzi, jest autorką projektów dotyczących przywracania pamięci w kraju i za granicą. Angażuje się w akcje porządkowania starych cmentarzy, jest inicjatorką wycieczek edukacyjnych, warsztatów dla uczniów.

Realizuje przedsięwzięcia w szkole oraz środowisku lokalnym w zakresie edukacji o prawach człowieka, prawach zwierząt, tolerancji oraz historii współczesnej.

Autorka gry miejskiej zatytułowanej "Dom Rabina", która zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Pamięć dla przeszłości - Poszukiwanie i upamiętnianie śladów obecności Żydów w przestrzeni lokalnej". 

Z jej inicjatywy w tym roku odsłonięto tablicę upamiętniającą cmentarz żydowski w Mrągowie. Była wicestarosta Powiatu Mrągowskiego, a obecnie Radna Miasta Mrągowo. W 2018 roku znalazła się w dziesiątce plebiscytu kobiet sukcesu Warmii i Mazur.