Edukacja

Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści – warsztaty edukacyjne dla szkół

Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści - warsztaty dla szkół
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zachęcamy szkoły podstawowe (klasy 4-8) oraz szkoły ponadpodstawowe do udziału w nowych warsztatach edukacyjnych "Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści". Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach sprawi, że młodzież będzie rzadziej używać mowy nienawiści i częściej wspierać osoby, które padają jej ofiarą.

Chronić pamięć i kształtować przyszłość to misja, którą Muzeum POLIN konsekwentnie realizuje za sprawą programów edukacyjnych. Muzeum jest miejscem, gdzie prowadzone są dyskusje o wydarzeniach z przeszłości, ale także instytucją nie unikającą tematów aktualnych, ważnych z perspektywy kształtowania się poglądów i postaw młodego pokolenia Polaków.

Wszystkimi wstrząsnęła zbrodnia, do której doszło niedawno w Gdańsku. To wydarzenie uświadomiło nam jeszcze wyraźniej, że mowa nienawiści oraz internetowy hejt są jednymi z największych wyzwań, z którymi muszą radzić sobie współczesne społeczeństwa. Dlatego zapraszamy Państwa na warsztaty dla szkół poświęcone tej tematyce, przygotowane przez doświadczone trenerki antydyskryminacyjne.

Podczas warsztatów pokazujemy młodzieży świat pełen różnorodności: kultur i stylów życia, języków, religii i narodowości. Tę różnorodność można dostrzec w każdej szkolnej klasie, w każdej grupie młodzieży, w każdej społeczności. Równocześnie występuje jednak zjawisko odrzucenia, lęku przed "obcym" czy po prostu "innym", co nierzadko stanowi motywację do nienawistnych działań – agresji słownej lub fizycznej.  Dzięki naszym warsztatom młodzież będzie lepiej przygotowana do radzenia sobie z przemocą rówieśniczą w szkole i w Internecie, dowie się, jak na tę przemoc reagować oraz do czego prowadzi obojętność w sytuacji, gdy hejt czy akty fizycznej agresji dotykają innych. Chcemy stworzyć uczniom i uczennicom przestrzeń do refleksji i dzielenia się własnymi doświadczeniami tak, by mowa nienawiści przestała być dla nich tematem tabu i aby mogły skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Opis warsztatów

W czasie warsztatów "Przyjazna Polska. Młodzież przeciw mowie nienawiści" uczniowie i uczennice dowiedzą się czym jest mowa nienawiści, jakie są jej przyczyny i konsekwencje. Jak na nią reagować w szkole, wśród rówieśników, w Internecie.

Rezerwacja

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: [email protected]. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Więcej informacji