Wystawy

Oprowadzania rówieśnicze po wystawie stałej

Oprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałejOprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałejOprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałejOprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałejOprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałejOprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałejOprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałejOprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałej
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Rozpoczynamy projekt, który pozwoli spojrzeć na 1000 lat historii Żydów polskich z perspektywy nastolatków. Zaprosiliśmy młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych do stworzenia spacerów tematycznych po wystawie stałej naszego muzeum i oprowadzenia po niej swoich rówieśników.

W trakcie spotkań i warsztatów młodzi ludzie zdobędą wiedzę na temat historii i tradycji polskich Żydów, co pomoże im przygotować się do roli przewodników. Uczestnicy projektu spotkają się także z pracownikami różnych działów Muzeum POLIN i poznają od kuchni pracę nowoczesnej instytucji kultury.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież zdobędzie kompetencje przydatne w przyszłym życiu zawodowym, takie jak umiejętność pracy zespołowej czy autoprezentacji. Nauczy się również wyszukiwać historyczne źródła informacji i dokonywać selekcji treści.

Projekt rozpocznie się 13 lutego 2019 roku spotkaniami i warsztatami dla młodzieży.


Przez kolejne dwa miesiące przyszli młodzi przewodnicy będą pracować w grupach nad scenariuszami spacerów po wystawie stałej. Z ich pomysłami będzie można zapoznać się  w trakcie oprowadzań dla rówieśników na przełomie maja i czerwca. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące dla uczestników i ich nauczycieli.  

W połowie kwietnia planujemy otworzyć/rozpocząć zapisy na oprowadzania rówieśnicze. Poinformujemy wówczas o terminach i sposobach rejestracji na spacery.

Zachęcamy do śledzenia informacji na nasyej stronie oraz na profilu Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN na Facebooku oray profilu muzeum na Instagramie.

13.02.2019