Wystawy

Oprowadzania rówieśnicze po wystawie stałej

Oprowadzenia rówieśnicze po wystawie stałej
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Rozpoczynamy projekt, który pozwoli spojrzeć na 1000 lat historii Żydów polskich z perspektywy nastolatków. Zaprosiliśmy młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych do stworzenia spacerów tematycznych po wystawie stałej naszego muzeum i oprowadzenia po niej swoich rówieśników.

W trakcie spotkań i warsztatów młodzi ludzie zdobędą wiedzę na temat historii i tradycji polskich Żydów, co pomoże im przygotować się do roli przewodników. Uczestnicy projektu spotkają się także z pracownikami różnych działów Muzeum POLIN i poznają od kuchni pracę nowoczesnej instytucji kultury.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież zdobędzie kompetencje przydatne w przyszłym życiu zawodowym, takie jak umiejętność pracy zespołowej czy autoprezentacji. Nauczy się również wyszukiwać historyczne źródła informacji i dokonywać selekcji treści.


Przez kolejne dwa miesiące przyszli młodzi przewodnicy będą pracować w grupach nad scenariuszami spacerów po wystawie stałej. Z ich pomysłami będzie można zapoznać się  w trakcie oprowadzań dla rówieśników na przełomie maja i czerwca. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące dla uczestników i ich nauczycieli.  

W połowie kwietnia planujemy otworzyć/rozpocząć zapisy na oprowadzania rówieśnicze. Poinformujemy wówczas o terminach i sposobach rejestracji na spacery.

Zachęcamy do śledzenia informacji na nasyej stronie oraz na profilu Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN na Facebooku oray profilu muzeum na Instagramie.