Edukacja

Podsumowanie POLIN Meeting Point - Summer Education School 2018

W dniach 20 sierpnia – 2 września 2018 r. odbyła się czwarta edycja szkoły letniej POLIN Meeting Point - Summer Education School. Tematem przewodnim był rok 1968, który zapisał się w historii jako rok buntu oraz początku rewolucji kulturalnej i obyczajowej.

Do udziału w dwutygodniowym programie zaprosiliśmy 42-osobową grupę studentek i studentów z Izraela, Niemiec, Polski i Ukrainy, by wraz z nimi porozmawiać o znaczeniu lat 60. XX wieku dla krajów europejskich i Izraela. Szczególne miejsce w naszych rozważaniach zajął rok 1968, będący punktem zwrotnym w historii krajów po obu stronach żelaznej kurtyny: na Zachodzie krytykowano zastany porządek społeczny, konsumpcjonizm i imperializm. W krajach Bloku Wschodniego protestujący domagali się demokratyzacji i przestrzegania praw człowieka. W Polsce w marcu 1968 r. odpowiedzią na protesty studentów przeciwko polityce władz komunistycznych były brutalne represje i wzmożenie antysemickiej kampanii propagandowej, połączone z czystką w aparacie władzy.

Pół wieku po fali protestów uczestnicy wraz z ekspertami zaproszonymi do programu dyskutowali o politycznych i społecznych źródłach buntu, sile propagandy i jej mechanizmach oraz o zmianach społecznych i kulturowych, które były następstwem społecznego nieposłuszeństwa lat. 60.  Wcześniej myślałem, że 1968 rok był ważny jedynie dla Francji i Polski. Teraz wiem, że odcisnął swoje piętno w historii innych krajów. Dzięki PMP lepiej rozumiem historię Europy i to co się dzieje teraz – tak w ankiecie ewaluacyjnej swój udział w programie skomentował jeden z uczestników.

Udział w POLIN Meeting Point był także okazją do lepszego poznania rówieśników z innych krajów i możliwością rozwinięcia kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych. Zdaniem uczestników, PMP to wyzwanie i szansa, która pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi i świat dookoła. Jedna z uczestniczek przyznała: Poczułam, że chociaż mieszkamy w różnych miejscach, mamy ze sobą dużo wspólnego, to było wspaniałe!

Zobacz program szkoły >>

Uczestnicy mieli także okazję poznać Muzeum POLIN i jego wystawy: zarówno wystawę główną, jak i tymczasową "Obcy w domu. Wokół Marca ’68".

A podczas warsztatów kreatywnych towarzyszących wykładom i dyskusjom uczestnicy stworzyli autorskie scenariusze zajęć poruszające omawiane tematy.

   

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Partnerzy