Edukacja

Eksperci z Polski i Ukrainy o kulturze pamięci – zaczynamy pierwsze wspólne działania

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W dniach 11-12 kwietnia 2019 w Kijowie odbyło się spotkanie inicjujące polsko-ukraiński projekt “EDU-NET: EAST. Przez edukację nieformalną do nowych liderów”. To innowacyjny program dla ekspertów z Polski i Ukrainy zajmujących się kulturą pamięci.

Uczestnicy spotkania w Kijowie opracowali wstępny plan działań w Warszawie w lipcu tego roku. Odwiedzili Babi Jar – miejsce masowej eksterminacji kijowskich Żydów po wkroczeniu do miasta nazistów oraz Bykivnya – miejsce upamiętniające ofiary zbrodni stalinowskich.


Współczesna tkanka miejska jest miejscem spotkania różnych narracji o przeszłości, różnych pamięci. Eksperci podczas warsztatów w Warszawie i w Kijowie przyjrzą się krajobrazowi pamięci o żydowskich mieszkańcach w obu miastach. Efektem programu będzie lista działań, jakie można w tym zakresie podjąć.

Program zostanie zrealizowany przez Ukrainian Center for Holocaust Studies,  Stowarzyszenie ŻIH i Muzeum POLIN w okresie od marca do września 2019.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Pierwsze spotkania partnerów w Kijowie i w Warszawie były możliwe dzięki "Open Poland Programme" realizowanemu przez Instytut Adama Mickiewicza, w ramach projektu „Sharing Contacts - Sharing Knowledge”.  

Zaprezentowaliśmy nasze działania oraz zaplanowaliśmy kolejne inicjatywy z ukraińskimi partne-rami Національний музей Тараса Шевченка (Narodowym Muzeum Tarasa Szewczenki) i Ukrainian Center for Holocaust Studies (Ukraińskim Centrum Badań nad Zagładą).

18.04.2019