Nauka

Biogramy uczestników konferencji "Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej"

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Kliknij w nazwisko, żeby przeczytać biogram wybranego uczestnika konferencji.
 

 

 

Natalia AleksiunWróć na górę strony

Natalia Aleksiun jest profesorem  najnowszej historii Żydów w Touro College, w Graduate School of Jewish Studies w Nowym Jorku. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała też na uniwersytetach w Oksfordzie, Jerozolimie i w Nowym Jorku, gdzie obroniła drugi doktorat. Była stypendystką Institute of Contemporary History w Monachium, Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies na uniwersytecie w Pensylwanii, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies w Wiedniu, Center for Advanced Holocaust Studies przy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Imre Kertesz Kolleg w Jenie. Wspólnie z dr Elissą Bemporad kierowała grupą roboczą badaczy zajmujących się zagadnieniami gender oraz tematyką  kobiecą w historii żydowskiej w Center for Jewish History w Nowym Jorku. Jest autorką monografii Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce 1944-1950, oraz licznych artykułów publikowanych w pismach takich jak: „Yad Vashem Studies”, „Polish Review”, „Dapim”, „East European Jewish Affairs”, „Studies in Contemporary Jewry”, „Polin”, „Gal-Ed”, „East European Politics and Societies”, „Nashim” i „German History”. Jest wpółredaktorką XX tomu rocznika „Polin” poświęconego pamięci o Holokauście oraz tomu XXIX  zatytułowanego Writing Jewish History in Eastern Europe. Przygotowała nowe wydanie Zagłady Żydów Żółkiewskich Gerszona Taffeta. Obecnie pracuje nad dwiema książkami:  o tzw. „aferze trupiej” na europejskich uniwersytetach w latach 20. i 30. XX wieku oraz "Hidden Lives" o życiu codziennym Żydów ukrywających się na terenie Galicji w okresie II wojny światowej. Jej książka Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust ukaże się nakładem wydawnictwa Littman Library na początku 2020 r.

 

Anna BikontWróć na górę strony

Anna Bikont, dziennikarka i pisarka, z wykształcenia  psycholożka. Jest jedną z założycielek „Gazety Wyborczej”, z którą związana jest do dzisiaj. Zajmuje się stosunkami polsko-żydowskimi w czasie Holocaustu oraz literaturą i polityką w powojennej Polsce.

Jej książka My z Jedwabnego (2004) zdobyła m.in. nagrodę „Polityki” za najlepszą książkę historyczną.  Za francuskie wydanie otrzymała European Book Prize (2011), wydanie amerykańskie (2015) znalazło się na liście 100 najważniejszych książek roku New York Timesa  i zostało nagrodzone National Jewish Book Award dla książek o Holocauście.

Jej książka Sendlerowa. W ukryciu (2017) o Irenie Sendlerowej, kierowniczce referatu dziecięcego Żegoty i ratowanych przez nią dzieciach,  otrzymała Nagrodę  Ryszarda Kapuścińskiego i była  na krótkiej liście nominacji do literackiej Nagrody Nike. W recenzji w Magazynie „Książki” Joanna Tokarska-Bakir pisała:  „W ukryciu Anny Bikont to pierwsza książka dla dorosłych o Irenie Sendlerowej. Dla dorosłych, bo nie pisana na kolanach, ani nie podyktowana polską racją stanu, która każe opowiadać o dwóch i pół tysiąca uratowanych przez nią dzieciach”.

Jej książka Jacek (2018, współautorka Helena Łuczywo) o wielkim buntowniku i polityku XX wieku Jacku Kuroniu zdobyła nagrodę „Polityki” za najlepszą historyczną książkę popularyzatorską.

Prowadziła zajęcia o stosunkach polsko-żydowskich w czasie Holocaustu na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2017). Była zapraszana na wykłady przez uniwersytet w Oxfordzie, a w Stanach Zjednoczonych przez Berkeley, Harvard, New School, Northwestern, Princeton, Stanford, Yale i inne. W 2017 otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Goteborgu.

 

Barbara EngelkingWróć na górę strony

Barbara Engelking jest założycielką i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Obroniła doktorat z socjologii w Polskiej Akademii Nauk oraz magisterium z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest profesorem w Polskiej Akademii Nauk, jednocześnie w latach 2012-2018 pełniła funkcję Przewodniczącej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W okresie 2015-16 była wizytującym naukowcem w Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies przy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

Profesor Engelking opublikowała szereg prac w różnych językach, m.in. Jest taki piękny słoneczny dzień ...  Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945 (polska wersja: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011; wersja francuska: 2014; wersja angielska: 2017), Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, współautorstwo J. Leociak (wersja polska: IFiS PAN, 2001; wersja angielska: Yale University Press, 2009) oraz inne. Jej ostania publikacja to dwutomowe wydawnictwo pod wspólną redakcją z Janem Grabowskim zatytułowane Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018).

 

Michael FlemingWróć na górę strony

Michael Fleming, zastępca dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Opublikował m.in.: Communism, Nationalism and Ethnicity in Poland, 1944-1950 (2010), Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holocaust (2014) oraz Essays Commemorating Szmul Zygielbojm (2018). Obecnie prowadzi badania poświęcone Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych.

 

Leah GarrettWróć na górę strony

Leah Garrett, profesor i dyrektor Studiów Żydowskich w Hunter College, City University of New York. Opublikowała cztery książki z dziedziny studiów żydowskich oraz liczne artykuły. Jedna z jej ostatnich  publikacji Young Lions: How Jewish Authors Reinvented the War Novel była  na krótkiej liście nominacji do nagrody National Jewish Book Award oraz zdobyła nagrodę Jordan Schnitzer Book Award w kategorii współczesnej historii Żydów. Jej najnowsza książka X Troop: The Secret Jewish Commandos of World War Two ukaże się nakładem Chatto (Penguin Random House) w Wielkiej Brytanii oraz Houghton Mifflin Harcourt w Stanach Zjednoczonych. Profesor Garrett wystąpiła także w filmie dokumentalnym sieci PBS (Public Broadcasting Service) zatytułowanym GI Jews

 

Yoav GelberWróć na górę strony

Yoav Gelber jest emerytowanym profesorem historii na Uniwersytecie w Hajfie, specjalizującym się w historii Żydów i historii izraelskich sił obronnych. W latach 2010-2016 kierował Nevzlin Center for Jewish Peoplehood przy Interdyscyplinarnym Centrum w Herzlii (odszedł na emeryturę w  2017 r.). Koordynował projekt Yad Vashem, który obejmował 24-tomowe wydawnictwo: The Comprehensive History of the Holocaust (1978-1998) oraz projekt Pinkasei Hakehilot (1982-1986). Profesor Gelber jest autorem szeregu książek, w tym Israeli-Jordanian Dialogue, 1948-1953: Cooperation, Conspiracy or Collusion? (2004), Palestine 1948: War, Escape and the Emergence of the Palestinian Refugee Problem (2001), Jewish-transjordanian Relations, 1921-48 (1997).

 

Andrea Löw

Wróć na górę strony

Andrea Löw, zastępca dyrektora Center for Holocaust Studies w Instytucie Historii Współczesnej w Monachium. Dodatkowo wykłada na Uniwersytecie w Mannheim. Z wykształcenia jest historykiem, doktorat obroniła na Uniwersytecie w Bochum. Pracuje w  Instytucie Historii Współczesnej od 2007 r. Wcześniej pracowała jako naukowiec w jednostce zajmującej się literaturą Holokaustu na Uniwersytecie w Gießen.

Głównymi zainteresowaniami badawczymi dr Löw są Zagłada Żydów w Europie wschodniej, historia Żydów w czasie Holokaustu, historia gett. Do ostatnich publikacji należą: The Holocaust and European Societies: Social Processes and Social Dynamics (po angielsku, pod wspólną redakcją z Frankiem Bajhor; Palgrave Macmillan, 2016), Das Warschauer Getto. Alltag und Widerstand im Angesicht der Vernichtung (po niemiecku, współautorstwo Markus Roth; C.H. Beck, Monachium, 2013) and Juden im Getto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten (po niemiecku; Wallstein Verlag, Göttingen, 2006).

 

Krzysztof PersakWróć na górę strony

Krzysztof Persak jest doktorem historii, pracownikiem Działu Naukowego Muzeum POLIN i Instytutu Studiów Politycznych PAN, w latach 2000-2016 był związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Autor i redaktor 19 monografii, prac zbiorowych i zbiorów dokumentów dotyczących systemu komunistycznego w Polsce, aparatu represji, stosunków polsko-sowieckich, historii harcerstwa oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował m.in.: Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku (1996), Wokół Jedwabnego (2002, z P. Machcewiczem), A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944–1989 (2005, z Ł. Kamińskim), Sprawa Henryka Hollanda (2006). Stypendysta Woodrow Wilson Center w Waszyngtonie, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Imre Kertész Kolleg w Jenie.

 

Antony Polonsky

Wróć na górę strony

Jacek Pietrzak, historyk, doktor habilitowany, obecnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (1994), studiował także historię i politologię na University of Pittsburgh (USA). Od 1999 r. pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w historii Polski pierwszej połowy XX wieku. Jego zainteresowania badawcze obejmują różne zagadnienia z historii politycznej, społeczno-kulturalnej i wojskowej Polski, m.in. takie jak: uchodźstwo wojenne po 1939 r., stosunki Polska – Bliski Wschód, stosunki polsko-żydowskie, dyplomacja, ruchy polityczne, Polskie Siły Zbrojne na obczyźnie (1939–1947), biografistyka. Opublikował m.in.: Radykalny piłsudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczyńskiego (Semper Warszawa 2001), Hans Biebow – portret oprawcy [w:] Fenomen getta łódzkiego 1940–1944, red. P. Samuś, W. Puś (Wydawnictwo UŁ Łódź 2006), Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje (Wydawnictwo UŁ Łódź 2012). Był nominowany do kilku prestiżowych nagród, m.in. im. Jana Długosza, im. Kazimierza Moczarskiego, im. Oskara Haleckiego, tygodnika „Polityka”. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Polonia Aid Foundation Trust.

 

Renée PoznanskiWróć na górę strony

Renée Poznanski, profesor studiów nad Holokaustem na Uniwersytecie Ben Guriona. Jest profesorem honorowym w Department of Politics and Government, który stworzyła i którym kierowała przez wiele lat. Obecnie kieruje Simone Veil Research Institute for Contemporary European Studies.

Profesor Poznanski opublikowała wiele prac na temat Żydów we Francji w okresie II wojny światowej, poświęconych ich życiu na co dzień, stosunkami z nie-Żydami, ratowaniu się i oporowi Żydów oraz wpływowi pamięci na historiografię tego okresu. Jej książka The Jews in France during the World War II (University Press of New England, 2001; pierwsze wydanie po francusku) otrzymała nagrodę Jacob Buchman Prize w kategorii Pamięć o Holokauście  i została w tym roku ponownie wydana przez CNRS Editions. Książka The Propaganda of the Resistance and the Persecution of the Jews (po francusku, Fayard, 2008; w przygotowaniu wydanie hebrajskie) otrzymała nagrodę Henri Hertz przyznawaną przez Chancellerie des Universités de Paris. Stypendystka Remarque Institute (Uniwersytet Nowojorski), the Center for Advanced Studies (Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie), Sciences Po (Paryż), EHESS (Paryż), Radcliffe Institute for Advanced Study (Uniwersytet Harvardzki) oraz Oxford University (Worcester College). Jej ostatnia publikacja, napisana wspólnie z Denisem Peschanskim, dotyczy obozu internowania w Drancy (Drancy, un camp en France, Paryż, Fayard). Obecnie pracuje nad książką na temat żydowskiego ruchu oporu we Francji podczas II wojny światowej.

 

Marian TurskiWróć na górę strony

Marian Turski, historyk i dziennikarz, od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika Polityka. Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Autor lub współautor kilkunastu książek. Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich.

 

 

Laurence  Weinbaum

Wróć na górę strony

Laurence Weinbaum jest założycielem i redaktorem naczelnym „Israel Journal of Foreign Affairs”, pisma wydawanego przez Izraelską Radę Spraw Zagranicznych (Israel Council on Foreign Affairs) działającą w Jerozolimie pod auspicjami Światowego Kongresu Żydów. Dr Weinbaum ukończył studia historyczno-dyplomatyczne na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, gdzie był asystentem prof. Jana Karskiego. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, pisząc rozprawę na temat stosunków między Sanacją a Nową Organizacją Syjonistyczną (Syjoniści-rewizjoniści) w drugiej połowie lat 30.  Wraz z prof. Dariuszem Libionką jest współautorem książki Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze: wokół Żydowskiego Związku Wojskowego.  Wśród jego publikacji naukowych jest książka oparta na jego pracy  doktorskiej i monografia na temat mało znanego pamiętnikarza z getta warszawskiego, Reubena Feldszua (Ben-Szema). Artykuły L. Weinbauma na temat spraw polsko-żydowskich były publikowane na łamach "The Washington Post", "Haarec", "The Jerusalem Post", "The Times of Israel" oraz innych.

 

Michał WójcikWróć na górę strony

Michał Wójcik, historyk, dziennikarz, scenarzysta. Redaktor naczelny Wydawnictwa „Bellona”.  W przeszłości redaktor naczelny magazynów Focus i Focus Historia. Pracował w Radiu Zet i tygodniku Przekrój.

Jest autorem książek i programów telewizyjnych o tematyce historycznej. Laureat Nagrody Historycznej „Polityki” za książkę (napisaną wspólnie z Emilem Maratem) Made in Poland - opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik (Wielka Litera, Warszawa, 2014) w 2015 r.; oraz Nagrody Teresy Torańskiej za książkę Treblinka’43 (Znak Literanova, 2018) w 2018 r.

Za książkę Ptaki drapieżne (Znak Literanova, 2016) nominowany do Nagrody Jana Długosza. 

W 2019 r. opublikował książki: Bogna od Tyrmanda oraz Wojna nadejdzie jutro, wywiad-rzekę ze Stanisławem Aronsonem (we współpracy z Emilem Maratem). Jest również autorem wywiadu-rzeki z Zofią Posmysz Królestwo za mgłą.

 

Andrei Zamoiski

Wróć na górę strony

Andrei Zamoiski, historyk, obecnie pracuje jako naukowiec w Freidrich-Meinecke-Institute, Freie Universität w Berlinie. Wcześniej pracował w Belarusian Research Center for Electronic Records w Mińsku (2009-2014) oraz jako wykładowca historii na Uniwersytecie w Homlu (2003-2007), który ukończył w 1999 r. Jest także absolwentem Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku (2002). Doktorat obronił na Uniwersytecie w Białymstoku (2008). Studiował również w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Do zainteresowań naukowych dr Zamoiskiego należą historia Żydów w czasach sowieckich oraz historia Białorusi w czasie II wojny światowej. Jest autorem monografii poświęconej transformacji żydowskich sztetli w sowieckiej Białorusi w okresie międzywojennym, pracował także przy Encyclopedia of the Holocaust in the USSR pod redakcją Ilyi Altmana.

 

Arkadi ZeltserWróć na górę strony

Arkadi Zeltser, dyrektor Moshe Mirilashvili Center for Research on the Holocaust in the Soviet Union działającym przy International Institute for Holocaust Research w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Do jego zainteresowań badawczych należą: Holokaust na terenie Związku Radzieckiego, propaganda sowiecka w jidysz podczas II wojny światowej, pamięć żydowska o Holokauście, stosunki Żydów z nie-Żydami oraz udział Żydów w NKWD. Jest autorem książki The Jews of the Soviet Provinces: Vitebsk and the Shtetls 1917 – 1941 (po rosyjsku; Moskwa, 2006). Pod jego redakcją wydano kolekcję listów To Pour Out My Bitter Soul: Letters form the USSR 1941 – 1945 (Yad Vashem, 2016). Jego książka Unwelcome Memory: Holocaust Monuments in the Soviet Union została wydana przez Yad Vashem w 2018 r. Uczestniczy w projekcie Uniwersytetu Nowojorskiego A comprehensive History of the Jews in the Soviet Union, tom: 1929-1939/Stalinist Socialism.    

 

Andrzej ŻbikowskiWróć na górę strony

Andrzej Żbikowski, prof. dr hab., kierownik Działu Naukowego w Żydowskim Instytucie Historycznym, profesor w Studium Europy Wschodniej UW, zajmuje się dziejami polskich Żydów w XX wieku, autor kilku książek m.in biografii Jana Karskiego, monograficznego opracowania działalności Sądu Społecznego przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich oraz dorobku naukowego ŻIH.