Nauka

19-20.09.2019

Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej

Blaszka identyfikacyjna (nieśmiertelnik)
Opis zdjęcia: Blaszka identyfikacyjna (nieśmiertelnik). Fot. M.Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Międzynarodowa konferencja "Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej" zorganizowana w 80. rocznicę wybuchu wojny jest okazją do dyskusji o złożonych problemach wkładu Żydów w walkę z Trzecią Rzeszą i jej sojusznikami oraz oporu wobec nazistowskiej polityki zagłady.

19-20 września (czwartek-piątek), wstęp wolny

Konferencja podejmuje kwestię tak walki zbrojnej, jak i oporu cywilnego. Żydowscy żołnierze walczyli w szeregach armii sprzymierzonych, m.in. Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i armii amerykańskiej. Żydzi tworzyli zbrojne organizacje podziemne oraz uczestniczyli w formacjach partyzanckich w wielu krajach. 

Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czym był żydowski opór? Jak należy go rozumieć i czym różnił się od innych modeli oporu podczas wojny? Konferencja ma za zadanie możliwie szeroko naświetlić to pojęcie. Przyglądając się nie tylko oporowi zbrojnemu, ale również zorganizowanemu i indywidualnemu oporowi cywilnemu podczas wojny, pragniemy przyczynić się do lepszego zrozumienia wysiłków Żydów na rzecz ratowania życia i godności ludzkiej w konfrontacji z nazistowskim planem ludobójstwa.
 
Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne).
 
Program konferencji opublikujemy w niedługim czasie. 


Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce


 

 

Konferencję zorganizowano we współpracy:

 

18.07.2019