Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Opracowanie i udostępnianie źródeł historycznych

Wejście do kamienicy - siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
fot. Żydowski Instytut Historyczny

Powiększenie i udostępnienie zbiorów zasobów historycznych do celów edukacyjnych, badawczych, wystawienniczych oraz publikacje na temat historii i kultury Żydów polskich jest istotnym elementem projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”.

Do 2024 roku zostaną opracowane, zdigitalizowane, zredagowane i szeroko udostępnione części zbiorów dotyczących polsko-żydowskiej historii – od średniowiecza do końca XX wieku. Działania te pozwolą na pełniejszą prezentację unikatowych zbiorów sztuki, dziedzictwa materialnego, dokumentów i książek, ukazujących obecność Żydów na ziemiach polskich i ich relacje z państwem polskim, Polakami i innymi grupami etnicznymi żyjącymi w Polsce. 

W szczególności projekt obejmie wybrane części archiwum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, zbioru fotografii i materiałów audiowizualnych dotyczących okresu od 1860 r. do chwili obecnej, zbiorów piśmienniczych związanych z duchowością żydowską, zbiorów sztuki, zbioru obiektów historycznych, źródeł dotyczących cmentarzy żydowskich, a także archiwaliów i materiałów (w tym pamiętników i wspomnień) dotyczących Holocaustu.

Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH), który jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów polskich, posiadającą największe żydowskie archiwa i kolekcje w Polsce umożliwi zdigitalizowanie, opracowanie i udostępnienie wybranych zbiorów: archiwaliów, muzealiów, fotografii, zbiorów piśmienniczych, jak również archiwalnej dokumentacji cmentarzy żydowskich. W ramach projektu zaplanowano digitalizację i udostępnienie 3000 obiektów.

Instytut przygotował również bogaty program działań edukacyjnych, naukowych i popularyzatorskich, który obejmie łącznie 280 wydarzeń dla 7100 uczestników. Przewidziano m.in. spacery, oprowadzania po wystawach, wernisaże, wykłady, seminaria, debaty i wydarzenia kulturalne, które skierowane są do szerokiego odbiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Warszawy i okolic.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl