Podcast

Prof. Shaul Stampfer – Jewish responses to epidemics in the modern period

Na granatowym tle biały napis w języku angielskim: Jewish response to epidemics in the modern period
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Listen to "#6 Professor Shaul Stampfer – Jewish responses to epidemics in the modern period" on Spreaker.

Transkrypcja podcastu >>

Profesor Shaul Stampfer otwiera czwarty panel tematyczny dotyczący żydowskich reakcji na epidemię w czasach współczesnych. 

By wyjaśnić okoliczności powstania epidemii  w obecnych czasach, profesor Stampfer zabiera słuchaczy w podróż w czasie i porównuje warunki życiowe współczesnego człowieka do jego przodka trudniącego się łowiectwem.

Profesor Stampfer analizuje odpowiedzi społeczności żydowskich na epidemię, przedstawiając konfrontację klas: elity politycznej i lekarzy z mniejszościami religijnymi i biedotą.

Shaul Stampfer, profesor emeritus Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, jest badaczem historii Żydów wschodnioeuropejskich i specjalizuje się w historii litewskich jesziw i żydowskiej demografii.