Wykład
Zgłoszenia do 11.07.2021

Historia - impuls działań dla przyszłości

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji seminarium „Historia - impuls działań dla przyszłości” organizowanym przez The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights i Stowarzyszenie BIG PICTURE we współpracy z Muzeum POLIN. Partnerem wydarzenia jest Oświęcimski Instytut Praw Człowieka. 

Seminarium odbędzie się w dniach 17-21 sierpnia. Szkolenie skierowane jest do 30 edukatorów i aktywistów społecznych zainteresowanych historią Zagłady i działaniami, w których wiedza o przeszłości służy do budowania społeczeństwa odpowiedzialnego za pamięć i uważnego na teraźniejszość. Program obejmuje pobyt w Warszawie, Oświęcimiu i Krakowie. 

Tematem przewodnim szkolenia są prawa człowieka i przypadki ich naruszania we współczesnym świecie. Tematyka ta będzie poruszana podczas spotkań autorskich i z przedstawicielami instytucji zaangażowanymi w obronę pokrzywdzonych oraz mniejszości. Poruszane zagadnienia koncentrować się będą wokół Zagłady oraz powojennych eksterminacji, prześladowań i wykluczeń różnych społeczności. Seminarium wzbogaci kontekst filozoficzny oraz etyczny w wymiarze praktycznym.

W oparciu o zdobytą podczas seminarium wiedzę uczestnicy opracują pomysły na projekty edukacyjno-społeczne, które będą mogły być zrealizowane dzięki minigrantom oferowanym przez Instytut TOLI. 

Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w seminarium, wyżywienia, zakwaterowania i transportu podczas szkolenia. Koszty dojazdu i powrotu z seminarium leżą w gestii uczestników. 

Doskonalenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z programu Europa dla obywateli. 

Międzynarodowi partnerzy doskonalenia to Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (Italy), Intercultural Institute Timisoara, Tsentar za Mezhduetnicheski Dialog i Tolerantnost Amalipe (Bulgaria). 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: [email protected]