Ogłoszenie
17.09.2021

PZP.271.30.2021 Realizacja badań marketingowych w podziale na dwie części

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, znajduję się pod odnośnikiem "SWZ", "SWZ - wersja dostępna"

Zamówienie w zakresie Części nr 1 - jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 146.86 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 2.31 MB / PDF
 • SWZ - wersja dostępna
  Pobierz plik 632.24 KB / PDF
 • Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SWZ
  Pobierz plik 81.99 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Oświadczenie z art. 125 - Załącznik nr 3 do SWZ
  Pobierz plik 78.05 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Wykaz usług - Załącznik nr 4 do SWZ
  Pobierz plik 78.63 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Udostępnienie zasobów- Załącznik nr 5 do SWZ
  Pobierz plik 77.78 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Oświadczenie grupa - Załącznik nr 6 do SWZ
  Pobierz plik 82.63 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 379.29 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
  Pobierz plik 442.68 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ 3
  Pobierz plik 415.55 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Pobierz plik 333.49 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 348.16 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty - Część nr 1
  Pobierz plik 1007.14 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty - Część nr 2
  Pobierz plik 1.09 MB / PDF