Ogłoszenie
05.11.2021

PZP.271.32.2021 Usługi obsługi klienta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się pod odnośnikiem: "SWZ" "SWZ-wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 147.41 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 2.48 MB / PDF
 • SWZ - wersja dostępna
  Pobierz plik 578.54 KB / PDF
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty
  Pobierz plik 86.02 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Ogłoszenie
  Pobierz plik 83.11 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Pobierz plik 83.79 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Zasoby innego podmiotu
  Pobierz plik 82.94 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Grupa kapitałowa
  Pobierz plik 87.04 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Ogłoszenie - sprostowanie adresu strony internetowej
  Pobierz plik 36.92 KB / PDF
 • Modyfikacja SWZ -pismo przewodnie
  Pobierz plik 62.76 KB / PDF
 • Modyfikacja SWZ
  Pobierz plik 2.27 MB / PDF
 • Modyfikacja SWZ - wersja dostępna
  Pobierz plik 579.57 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pobierz plik 48.63 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 395.52 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 340.34 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 370.49 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Pobierz plik 453.98 KB / PDF