Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2021: Inga Marczyńska

Inga Marczyńska
fot. Maciek Jaźwiecki

Inga Marczyńska, artystka-plastyk i edukatorka, mieszka w Jaśle, lecz jej działalność obejmuje wiele innych miejsc w Małopolsce i na Podkarpaciu. Dba o miejsca pamięci, o które bardzo często nikt się nie troszczy, edukuje młodzież, prowadzi zajęcia artystyczne dotyczące kultury i tradycji żydowskiej dla dzieci i młodzieży.

Dzięki jej zaangażowaniu możliwe stało się przywrócenie pamięci o Sali Korzennik i Racheli Pacher. Po 79 latach dziewczęta z Kołaczyc, zamordowane w 1942 roku podczas likwidacji społeczności żydowskiej Jasła i okolic, zostały pochowane na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Działania nadzorowała komisja rabiniczna, pogrzeb poprowadził Naczelny Rabin Polski. Michael Schudrich powiedział wówczas: "Po 79 latach pokazaliśmy, że los każdej ofiary jest dla nas niezwykle ważny i dzięki takim ludziom jak Inga było możliwe godne pożegnanie ofiar". Dziś jednym z wyrazów pamięci o Racheli Pacher i Sali Korzennik jest pomnik, którego budowę wsparli darczyńcy z Polski i ze świata, dzięki zbiórce zorganizowanej przez Ingę Marczyńską.   

Inga Marczyńska pomaga także nielicznym ocalałym rodzinom poznać swoją historię. Prowadzi kwerendy genealogiczne, odszukuje imiona i nazwiska, czasem macewy, na lokalnych cmentarzach i przekazuje informacje, które dla rodzin ocalałych są niezwykle cenne. Regularnie bierze udział oraz sama inicjuje porządki na zapomnianych cmentarzach żydowskich na Podkarpaciu.

Inga Marczyńska jest zaangażowana także w realizację projektu "Ludzie, nie liczby". Współpracuje również z Fundacją Rodziny Popielów Centrum, Komitetem Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Muzeum Żydowskim Galicja w Krakowie i innymi lokalnymi stowarzyszeniami (Saga Grybów, Sztetl Dukla) oraz osobami prywatnymi.