Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2021: Urszula Rybicka

Urszula Rybicka
fot. Maciek Jaźwiecki

Urszula Rybicka jest publicystką, recenzentką, edukatorką i prezeską Fundacji Żydoteka. Polskim czytelnikom przybliża kulturę żydowską, głównie skupiając się na literaturze. Publikuje w mediach społecznościowych, gdzie jej wpisy śledzi kilkanaście tysięcy czytelników. Stworzona przez nią Żydoteka jest jedynym polskim serwisem, który w kompleksowy sposób przedstawia literaturę Żydów. Urszula Rybicka jest także autorką projektu Żydowski Wrocław, który realizuje w ramach Stypendium Prezydenta Wrocławia. Jeszcze w tym roku premierę będzie miała jej strona internetowa o żydowskiej tożsamości stolicy Dolnego Śląska.

Urszula Rybicka wierzy, że poprzez popularyzację bogactwa literatury żydowskiej można budować mosty pomiędzy kulturami. Uniwersalny język sztuki przemawia do czytelnika, oferując mu nie tylko walory literackie, lecz także poznawcze. Żydoteka pokazuje, że kultura żydowska jest zróżnicowana i każdy może znaleźć w niej coś ciekawego dla siebie. Ważną częścią publikacji są także wpisy poświęcone literaturze faktu, dzięki której można poznawać konkretne zagadnienia związane z historią polskich Żydów. Celem dziennikarki jest również ukazanie tego, że kultura żydowska i polska są ze sobą nierozerwalnie związane.

Przed założeniem Żydoteki Urszula Rybicka recenzowała literaturę i filmy żydowskie w magazynach „Chidusz” i „Midrasz”. Tłumaczyła także prozę najważniejszych izraelskich prozaików – Etgara Kereta, Eshkola Nevo i Assafa Gavrona. Obecnie regularnie współpracuje z wieloma ważnymi organizacjami – m.in. z wrocławską Gminą Wyznaniową Żydowską, poznańskim festiwalem Simchat Chajim czy Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie. Autorka Żydoteki regularnie prowadzi wykłady, warsztaty oraz spotkania autorskie.

Prowadzona przez nią Fundacja Żydoteka ma na celu rozwinięcie jej dotychczasowej działalności kulturalnej i artystycznej, poszerzając ją szczególnie o działania na rzecz upamiętnienia historii polskich Żydów, prowadzenia dialogu międzykulturowego oraz przeciwdziałania antysemityzmowi.