Wydarzenie

21 maja: Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju

Na obrazie widzimy grupę młodych osób w czasie warsztatów.
fot. M.Starowieyska

Już od niemal dwudziestu lat, 21 maja, obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2003 roku przyjęło proklamującą ten dzień rezolucję, w następstwie przyjęcia przez UNESCO Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. 

Obchody Dnia Różnorodności Kulturowej mają mobilizować rządy, polityków, instytucje kultury i nas wszystkich do działań na rzecz promocji różnorodności kulturowej oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także dóbr i usług związanych z kulturą. Jest to również okazja do wyrażenia sprzeciwu wobec nierównego traktowaniu kultur oraz podkreślenia szczególnej roli ochrony kultury krajów rozwijających się.

Misja Muzeum POLIN doskonale wpisuje się w świat wartości, których wagę podkreśla ten wyjątkowy dzień. Dialog międzykulturowy, ochrona dziedzictwa oraz dbanie o różnorodność kulturową to wartości i działania, które niezmiennie promujemy.

Program wydarzeń

Wydarzenia stacjonarne:

"Wiele historii" – bezpłatny spacer w języku białoruskim >>

  • 21 maja (sobota), godz. 14.00 – oprowadzanie stacjonarne
  • Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: [email protected]

"Od cadyka do cadyka" – bezpłatny spacer w języku ukraińskim >>

  • 22 maja (niedziela), godz. 14.00 – oprowadzanie stacjonarne
  • Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: [email protected]

Wydarzenia online:

 

W ubiegłych latach dużą część naszych działań prowadziliśmy w ramach programu "Oblicza różnorodności". Pod tym hasłem zorganizowaliśmy dla dorosłych, w tym głównie młodych dorosłych, wiele wykładów, spotkań, dyskusji, akcji miejskich, programów dla osób z niepełnosprawnościami, rezydencji artystycznych oraz warsztatów.

Spotkania dla dorosłych dawały przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami oraz do budowy platformy dialogu międzykulturowego. Zachęca­liśmy podczas nich do spojrzenia na kulturę i historię Żydów polskich w szerszym, bardziej uniwersalnym kon­tekście budowania relacji swój–obcy, mniejszość­–większość, funkcjonowania obok siebie odmien­nych grup.

Odbiorcami i uczestnikami działań byli mieszkańcy Warszawy, a także eksperci z Polski i Norwegii, aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządo­wych i instytucji kultury, mieszkańcy Muranowa, osoby z niepełnosprawnościami, a także artyści z całego świata. Wiele z działań zostało przepro­wadzonych we współpracy z przedstawicielami mniejszości.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl