Ogłoszenie
07.06.2022

PZP.271.16.2022 Usługi w zakresie obsługi wyjazdów

Grafika ilustracyjna
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "SWZ PZP.271.16.2022 Organizacja podróży", "SWZ PZP.271.16.2022_wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 151.26 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.16.2022_Organizacja podróży
  Pobierz plik 1.14 MB / PDF
 • SWZ PZP.271.16.2022_wersja dostępna
  Pobierz plik 951.77 KB / PDF
 • Załączniki do SWZ
  Pobierz plik 262.5 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 344.94 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 463.54 KB / PDF
 • Formularz oferty dodatkowej
  Pobierz plik 250.5 KB / MSWORD
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
  Pobierz plik 365.66 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej PZP.271.16.2022
  Pobierz plik 394.5 KB / PDF
 • Zawiadomienie o unieważnieniu Część nr 1 PZP.271.16.2022
  Pobierz plik 400.63 KB / PDF