Ogłoszenie
14.11.2022

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na stworzenie plików formatu .srt na podstawie napisów (transkrypcji) do nagrań filmowych wywiadów ze świadkami historii oraz weryfikacja transkrypcji

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym udzielanym w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest stworzenie plików formatu .srt na podstawie napisów (transkrypcji) do wskazanych przez zlecającego nagrań filmowych wywiadów ze świadkami historii oraz weryfikacja transkrypcji o łącznym czasie trwania 45 godzin, a w szczególności:

 1. Dostosowanie fragmentów transkrypcji w języku polskim do odpowiednich części nagrań filmowych przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania do tworzenia plików formatu srt. Napisy będą dodane w dolnej części klatki filmowej w dwóch wersach (w uzasadnionych przypadkach, na przykład krótkich pytań i wypowiedzi, dopuszcza się jeden wers). Długość wersów nie powinna przekraczać 30 znaków ze spacjami. Wymagane jest przenoszenie wersów z uwzględnieniem zasad składni języka polskiego. Pojedyncze litery z końca wersu należy przenieść do kolejnego.
 2. Sprawdzenie zgodności transkrypcji z nagraniem filmowym poprzez uzupełnienie ewentualnych brakujących słów i znaków interpunkcyjnych oraz poprawienie ewentualnych błędów ortograficznych.
 3. Zapisanie pracy w plikach formatu .srt. Nazwy plików muszą zawierać nazwisko i imię rozmówcy.
 4. Dostarczenie Zamawiającemu plików .srt przy użyciu poczty elektronicznej.

Wszystkie szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia prosimy o przesłanie oferty na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej do 21 listopada 2022 r. do godz. 17.00.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe - plik dostępny
  Pobierz plik 376.43 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Formularz oferty. Załącznik nr 1 - plik dostępny
  Pobierz plik 383.09 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Wykaz usług. Załącznik nr 2 - plik dostępny
  Pobierz plik 382.62 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Istotne Postanowienia Umowy. Załącznik nr 3 - plik dostępny
  Pobierz plik 65.01 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Wyjaśnienie - przykładowa transkrypcja - plik dostępny
  Pobierz plik 331.58 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Wyjaśnienie do pytań - plik dostępny
  Pobierz plik 268.19 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT