Edukacja

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: ABC, alef bet, alef bejs…

fot. Danuta Matloch
ABC, alef bet, alef bejs
O językach żydowskich
 
Na ulicach miast i miasteczek dawnej Polski rozbrzmiewało wiele języków: wśród nich jidysz i hebrajski. W czasie zajęć uczniowie i uczennice będą mogli zakosztować tej różnorodności: usłyszeć, jak brzmią te języki, poćwiczyć czytanie i pisanie prostych słów po hebrajsku i w jidysz. Być może odkryją, że niektóre z nich są im znane, a nawet, że używają ich na co dzień, np. „bałagan”, „bajgle”, „ciuchy”. Na wystawie będą pracować w grupach, odkrywając barwną kulturę lat międzywojennych: czasopisma w jidysz i hebrajskim, sylwetki pisarzy, poetów, twórców filmów związanych z językami żydowskimi.


Punkty z podstawy programowej

język polski:
➔ uczennica/uczeń dostrzega związek języka z wartościami
 
historia:
➔ uczeń/uczennica charakteryzuje główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej historia i społeczeństwo:
➔ uczennica/uczeń charakteryzuje grupy językowe w Europie i proces ich powstawania
 
wiedza o kulturze:
➔ uczennica/uczeń wypowiada się na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze


Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Na żydowskiej ulicy

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)


Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”