Rocznice i święta
10.09.2023

Beatyfikacja rodziny Ulmów: informacje historyczne

10 września 2023 roku odbędzie się beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci – polskiej rodziny, która 24 marca 1944 roku, w wyniku donosu, została zamordowana przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom. Uroczystość, która będzie miała miejsce we wsi Markowa na Podkarpaciu, gdzie Ulmowie mieszkali i gdzie zostali zamordowani z ukrywającymi się Żydami, zwieńczy trwający 20 lat proces beatyfikacyjny.

Beatyfikacja Ulmów to jedno z największych wydarzeń o charakterze religijnym w Polsce ostatnich lat, ale także wydarzenie szczególne dla pamięci o wszystkich Polkach i Polakach, którzy w latach okupacji niemieckiej doświadczyli najcięższej z represji – kary śmierci za udzielenie Żydom pomocy.

Józef i Wiktoria Ulmowie to dziś najbardziej znane ofiary tego nazistowskiego prawodawstwa, a ich historia należy do najsłynniejszych spośród wszystkich Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

W związku z beatyfikacją przygotowaliśmy najważniejsze informacje historyczne – losy Ulmów, podobnie jak innych ratujących, prezentujemy na muzealnym portalu Polscy Sprawiedliwi, uwzględniając kontekst okupacji niemieckiej, w tym złożoność i zróżnicowanie postaw polskiego społeczeństwa wobec Zagłady. Przygotowaliśmy odpowiedzi na często zadawane pytania, weryfikując najważniejsze fakty (ang. fact-checking).

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwracamy szczególną uwagę na los Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie; także tych, którzy zginęli z rodziną Ulmów. Zapamiętajmy ich imiona i nazwiska:

  • Saul Goldman, ?–1944,
  • Baruch Goldman (Szall), 1911–1944,
  • Mechem Goldman (Szall), 1914–1944
  • Joachim Goldman (Szall), 1919–1944
  • Mojżesz Goldman (Szall), 1921–1944,
  • Lea (Layca) Didner z d. Goldman, 1907–1944,
  • N.N. Didner, ?—1944,
  • Genia (Gołda) Grünfeld z d. Goldman, 1913–1944.

Przeczytaj więcej na portalu Polscy Sprawiedliwi >>