Edukacja

Portale edukacyjne

Dwie kobiety pracują przy komputerach. Na ekranie wyświetlają się strony internetowe portali edukacyjnych Muzeum POLIN.
Centrum Informacji Historycznej w Muzeum POLIN. fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zachęcamy do korzystania z zasobów znajdujących się na portalach edukacyjnych: IWitness, Niemilknące Echa, Żydowska Warszawa, Polscy Sprawiedliwy oraz Wirtualny Sztetl.

IWitness >>

Niemilknące Echa >>

Żydowska Warszawa >>

Polscy Sprawiedliwi >>

Wirtualny Sztetl >>