Zbiory

"Biegnący jelonek" Marka Szwarca w kolekcji Muzeum POLIN

Rzeźba Marka Szwarca "Biegnący jelonek" - mała, wykonana z miedzi.
Marek Szwarc, "Biegnący jelonek", Paryż, 1926 r., MPOLIN-M1070. Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

"Biegnący jelonek" Marka Szwarca to jeden z najznakomitszych przykładów kunsztu artysty w kuciu w blasze miedzianej. To także wybitne dzieło nowoczesnej sztuki żydowskiej, którą w latach 20. XX wieku, obok Marka Szwarca tworzyli awangardowi artyści z kręgu "Jung Idysz".

Obecny w polichromiach synagogalnych i zdobieniach macew, czyli żydowskich nagrobków w postaci pionowo ustawionej płyty kamiennej, jeleń jest symbolem rozproszonego ludu Izraela, który powróci z wygnania do ojczyzny. To także emblematyczny znak odkupienia Izraela, kiedy nadejdzie Mesjasz (Iz 35, 6).

To wybitne dzieło sztuki możecie już zobaczyć na wystawie stałej Muzeum w galerii "Na żydowskiej ulicy (1918-1939)".

Zakup rzeźby Marka Szwarca dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowa kolekcja sztuki współczesnej".

 

Z lewej strony flaga Polski, z prawej godło.

Dofinansowano z budżetu państwa ze środków Funduszu Promocji Kultury

Zadanie: Zakup pracy Marka Szwarca i kolekcji 6 prac Wojciecha Weissa związanych z historią i kulturą Żydów polskich.

Kwota dofinansowania: 125 000 zł.

Całkowita kwota zadania: 155 340 zł.