Rosz ha-Szana - warsztaty dla rodzin z dziećmi - dla osób z niepełnosprawnościami w Muzeum POLIN. Na zdjęciu grupa dzieci z opiekunami zajęta jest tworzeniem przy długim białym stole warsztatowym. Stół znajduje sie w kolorowej, przyjaznej przestrzeni miejsca edukacji rodzinnej "U króla Maciusia". Na pierwszym planie chłopiec na wózku z opiekunką
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Muzeum

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 1. Nawierzchnia wokół budynku wykonana jest z kamiennej kostki, która może sprawiać trudność w dojściu do budynku osobom poruszającym się na wózkach oraz za pomocą kul i balkoników.
   
 2. Na parkingu od strony ulicy Anielewicza wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z miejsca parkingowego, należy podjechać samochodem do szlabanu, wezwać ochronę przyciskiem lub poczekać na pracownika ochrony, który sprawdzi, czy osoba posiada uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami.
   
 3. Przy wejściu głównym do Muzeum POLIN zamontowany jest sygnalizator dźwiękowy umożliwiający samodzielne wejście do budynku i otwarcie szerokiego i dostępnego wejścia.
   
 4. Po wejściu do budynku od strony ulicy Zamenhofa (wejście główne) należy pokonać pochylnię o długości 18 metrów i nachyleniu 8 stopni. Pochylnia nie jest wyposażona w poręcze, nie ma spocznika. Asystę w pokonaniu przejścia mogą zapewnić pracownicy ochrony budynku.
   
 5. Wózki dla osób dorosłych (4 sztuki) są dostępne przy kasach oraz przy stanowisku ochrony przy wejściu głównym. Wózki są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.
   
 6. Muzeum POLIN jest w pełni dostępne dla osób poruszających się na wózkach dzięki zainstalowanym windom oraz specjalnym podjazdom. W audytorium Muzeum POLIN przygotowane są miejsca dla osób na wózkach.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl