Ogłoszenie
Zgłoszenia do 18 stycznia 2017

Rekrutacja na kurs przewodnicki po wystawie stałej Muzeum POLIN

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Chcesz poznać wystawę, prezentującą 1000 lat historii Żydów w Polsce? Chcesz pokazywać gościom z całego świata najnowocześniejsze muzeum w kraju? Zdobądź certyfikat, uprawniający do oprowadzania po wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.


Już w styczniu rusza kolejna edycja kursu szkoleniowego 1000 lat historii Żydów Polskich – wystawa stała organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i we współpracy z Biurem Podróży "Guide Service".

Zapraszamy na cykl szkoleniowy, przygotowujący do oprowadzania po ekspozycji stałej Muzeum POLIN. Szczególnie zachęcamy osoby studiujące, osoby mające doświadczenie w edukacji nieformalnej, w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, nauczycielki i nauczycieli, i wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się z wymagającymi, ale fascynującymi zadaniami przewodniczki/przewodnika po wystawie Muzeum POLIN! Osoby, które ukończą szkolenie i zdadzą wymagane egzaminy, otrzymają certyfikat przewodnika/przewodniczki Muzeum POLIN, upoważniający do oprowadzania po wystawie stałej. 

Termin i miejsce kursu

Kurs rozpocznie się pod koniec stycznia 2017 r, przewidywane zakończenie egzaminów to lipiec 2017. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy ul. Anielewicza 6. Termin składania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2017. Ogłoszenia, które spłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Procedura kwalifikacji na szkolenie

Kurs realizowany jest zgodnie z regulaminem dla przewodników współpracujących z Muzeum POLIN. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy aplikacyjnych drogą mailową na adres: akademiapolin@polin.pl.

Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na udział w rekrutacji, kursie i egzaminach zgodnie z zapisami w Regulaminie.

Profil osoby kandydującej

 • wykształcenie

Mile widziani będą kandydaci i kandydatki mający wykształcenie wyższe oraz studentki i studenci kierunków: hebraistyka, judaistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, etnologia/antropologia kulturowa, socjologia.

 • doświadczenie zawodowe

Mile widziane będzie doświadczenie m.in. w realizacji projektów związanych z tematyką żydowską, pracy w charakterze edukatora/edukatorki, nauczycielki/nauczyciela (szkolnego lub akademickiego), pracy w charakterze przewodnika/przewodniczki.

 • znajomość języków obcych

Mile widziana będzie biegła znajomość języków obcych, pozwalająca na oprowadzanie po wystawie w danym języku. Szczególnie poszukiwane są osoby znające język hebrajski oraz języki niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. 

 • ukończone kursy/szkolenia

Mile widziane będą kursy z zakresu edukacji, umiejętności trenerskich i interpersonalnych, tradycji i kultury żydowskiej.

Proces rekrutacji

Komisja dokona wyboru kandydatek i kandydatów na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym. Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane drogą mailową do 24 stycznia 2017 r. Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie wniesienie opłaty do 31 stycznia 2017 roku. Dane do wpłat zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym do udziału w kursie.

Przebieg szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w 3 etapach.

Etap 1: samodzielne przygotowanie do egzaminu teoretycznego z wiedzy historycznej oraz wiedzy dotyczącej kultury, tradycji i religii żydowskiej
luty-marzec 2017 r.

Celem tego etapu szkolenia jest samodzielne przygotowanie się osób uczestniczących do testu sprawdzającego wiedzę historyczną i ogólną znajomość kultury, tradycji i religii żydowskiej. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą uprawnieni do bezpłatnego wstępu na wystawę stałą i wystawy czasowe muzeum, otrzymają też CD z materiałami przygotowanymi przez muzeum (w tym rekomendowane pozycje książkowe). Test sprawdzający wiedzę oparty będzie o wiedzę zawartą na wystawie oraz w pozycjach bibliograficznych, przygotowanych przez ekspertów i ekspertki.

Na tym etapie uczestnicy i uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe:

 • listę lektur oraz CD ze skanami wybranych lektur
 • nagrania wykładów historycznych dotyczących okresów omawianych w poszczególnych galeriach wystawy stałej
 • imienną kartę "wolnego wstępu" do muzeum na czas trwania kursu (pozwalającą na poznawanie wystawy stałej)

Termin egzaminu pisemnego (test): 25 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o godzinie i przebiegu testu zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym na kurs. Do zaliczenia testu potrzebne jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie testu i wniesienie drugiej raty opłaty są warunkami przystąpienia do drugiego etapu szkolenia.

Etap 2: warsztaty, wykłady i konsultacje - przygotowanie do egzaminu praktycznego
kwiecień-maj 2017 r.

Na tym etapie szkolenia zorganizowane zostaną zajęcia z metodyki pracy (teoretyczne i praktyczne, łącznie ok 60 godzin zegarowych) oraz spotkania konsultacyjne z kuratorami i kuratorkami poszczególnych galerii oraz etatowymi przewodniczkami i przewodnikami Muzeum POLIN. Ich celem będzie ugruntowanie wiedzy i nauka prezentowania ekspozycji zgodnie z intencjami autorów oraz autorek galerii Muzeum POLIN. Na tym etapie szkolenia uczestnicy i uczestniczki przygotowują się do egzaminów praktycznych, korzystając z możliwości udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Ramowy plan kursu dostępny jest tutaj.

Etap 3: egzaminy praktyczne w przestrzeni wystawy stałej

Egzaminy praktyczne rozpoczną się na początku czerwca 2017 r. Dokładne terminy zostaną podane w trakcie trwania 2. etapu kursu.

Egzaminy praktyczne, część I

Egzamin odbędzie się w przestrzeni wystawy stałej. Zadaniem osoby zdającej będzie oprowadzanie po całości wystawy stałej w określonym czasie. Podczas tego egzaminu Komisja może również prosić o szczegółowe omówienie wskazanej przez Komisję galerii, oraz sprawdzić umiejętność oprowadzania we wskazanych przez kandydatki i kandydatów językach obcych. Celem egzaminu jest sprawdzenie:

 • wiedzy historycznej,
 • znajomości tradycji, kultury i obyczajów żydowskich w odniesieniu do treści znajdujących się na wystawie,
 • praktycznych umiejętności przewodnickich – tj. prezentacji poszczególnych galerii z uwzględnieniem specyfiki różnych grup odbiorców, technik pracy i przekazu oraz umiejętności interpersonalnych.

Zdanie egzaminu umożliwi otrzymanie certyfikatu przewodnika/przewodniczki Muzeum POLIN, upoważniającego do oprowadzania po wystawie stałej (grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych, własnych i zleconych przez muzeum).

Uprawnienia do oprowadzania w językach obcych będą nadawane podczas egzaminu końcowego lub w terminach późniejszych, ustalanych indywidualnie.

Koszt szkolenia

Pełen koszt szkolenia wynosi  400 zł. Numer konta zostanie podany osobom zakwalifikowanym do szkolenia. Opłata za szkolenie będzie płatna w dwóch ratach.

Rata 1: 150 zł

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu. Przelew musi zostać zrealizowany do 31 stycznia 2017 r.

Rata 2: 250 zł

Osoby, które zdadzą egzamin pisemny i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w drugiej części szkolenia (zajęcia i egzaminy praktyczne). Przelew musi zostać zrealizowany w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników testu.

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres akademiapolin@polin.pl

Partner projektu:

Załączniki:
 • Ramowy plan kursu przewodnickiego, edycja 2017
  Pobierz plik 208.89 KB / PDF
 • Formularz aplikacyjny na kurs przewodnicki, edycja 2017
  Pobierz plik 205 KB / MSWORD