Nauka
18-20.06.2023

Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa Środkowo-Wschodnia na Rozdrożach: Transnarodowe żydowskie sieci i tożsamości"

Obrazek podzielony na trzy części. Na jednej z nich małżeństwo żydowskie przy kasie biletowej, na środkowym - statek na morzu, a na trzecim mężczyzna w garniturze i kapeluszu przy kasie.
Fot. Kolekcja Biblioteki Narodowej

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych badań nad historią Żydów podejmujących szeroko pojętą tematykę transnarodowości, intersekcjonalności i transgranicznej wymiany od czasów nowożytnych do współczesności.

Pierwszego dnia konferencji Tara Zahra wygłosi wykład specjalny "Europejscy Żydzi pomiędzy globalizacją i deglobalizacją". W ramach konferencji odbędzie się dziesięć paneli z udziałem czołowych i obiecujących młodych naukowców z Europy, Izraela, Ameryki Północnej i Południowej. Celem uchwycenia najbardziej aktualnych badań na temat żydowskiego transnacjonalizmu uczestnicy paneli przedyskutują kulturowe, religijne, ekonomiczne i społeczne aspekty tego szerokiego tematu.

Organizatorzy:

  • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • YIVO w Nowym Jorku
  • Uniwersytet Columbia, Nowy Jork
  • Uniwersytet w Buenos Aires
  • Instytut Badań nad Polskimi Żydami i Relacjami Polsko-Żydowskimi na Uniwersytecie Telawiwskim
  • Instytut Dubnowa-Leibniz, Lipsk
  • Instytut Judaistyki i Slawistyki, Uniwersytet Poczdamski
  • Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego, Uniwersytet Wrocławski
  • Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski.

Tematyka konferencji >>

Komitet organizacyjny >>

Logotypy organizatorów i partnerów konferencji naukowej pt. Europa Środkowo-Wschodnia na Rozdrożach: Transnarodowe żydowskie sieci i tożsamości