Wykład
18.06.2023

Europejscy Żydzi pomiędzy globalizacją i deglobalizacją

Wykład Tary Zahry będzie próbą przyjrzenia się roli Żydów w procesach globalizacyjnych w szerszym kontekście globalizmu XX wieku.

  • 18 czerwca (niedziela), godz. 18.30
  • Sala konferencyjna A, Muzeum POLIN
  • Wykład w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski
  • Wstęp wolny

W ciągu ostatnich dwóch stuleci europejscy Żydzi byli zarówno agentami globalizacji, jak i obiektem lęków związanych z globalizmem. Ich transnarodowe sieci odzwierciedlały żydowską przedsiębiorczość, ale także powstawały w odpowiedzi na prześladowania i ludobójstwo, czy w efekcie ucieczki przed nimi. Do takich sieci należały międzynarodowe przedsiębiorstwa, organizacje filantropijne i humanitarne, sieci kolonialne i wspólnoty diasporyczne, a ich efektem były: rozprzestrzenienie, transfer i transformacja literatury, dziennikarstwa, teatru, muzyki i praktyk religijnych, jak również form życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Jednak odgrywana w procesie globalizacji rola Żydów była również źródłem antysemickich dyskursów o Żydach jako propagatorach kosmopolityzmu, "narodowej obojętności", międzynarodowego kapitalizmu i bolszewizmu. Wykład ten będzie analizował historię Żydów jako symboli globalizacji, dając nam wgląd w historię Żydów i historię globalizmu w XX wieku.

Tara Zahra jest profesorem Historii Europy Wschodniej Homera J. Livingstona na Uniwersytecie Chicagowskim. Jej badania koncentrują się na transnarodowej historii nowoczesnej Europy, migracji, rodzinie, nacjonalizmie i humanitaryzmie. Jej ostatnia książka, "Against the World: Anti-Globalism and Mass Politics Between the World Wars" zostanie opublikowana przez W.W. Norton Press w 2023 roku. Razem z Pieterem Judsonem pracuje obecnie nad historią pierwszej wojny światowej w Imperium Habsburgów. Zahra jest również autorką książek "The Great Departure: Mass Migration and the Making of the Free World" (Norton, 2016), "Lost Children: Reconstructing Europe's Families after World War II" (Harvard, 2011) oraz "Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands" (Cornell, 2008). Wspólnie z Leorą Auslander napisała książkę "Objects of War: The Material Culture of Conflict and Displacement" (Cornell, 2018).

Logotypy organizatorów i partnerów konferencji naukowej pt. Europa Środkowo-Wschodnia na Rozdrożach: Transnarodowe żydowskie sieci i tożsamości