Pomnik Bohaterów Getta - duży monument z granitu z rzeźbionymi postaciami Żydów z getta warszawskiego, widziany zza płomieni palących się przed nim zniczy
fot. Danuta Matloch/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Wydarzenie
27.01.2015

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia 2016 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ustanowiony w 2005 r. decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Upamiętnia on miliony Żydów i innych mniejszości zgładzonych podczas drugiej wojny światowej. Dzień ten przypada w rocznicę wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau.

Szacuje się, że podczas drugiej wojny światowej życie straciło około 6 milionów europejskich Żydów. Zagładzie ulegały praktycznie całe społeczności, stanowiące nierzadko ponad połowę populacji miast. Ludzie ginęli w gettach, obozach śmierci, obozach koncentracyjnych i obozach pracy; z głodu i chorób, w wyniku zbiorowych i pojedynczych egzekucji.

O tym ludobójstwie przypominają dziś tysiące grobów, pomników i innych miejsc martyrologii.

Warszawskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach rozpoczną się o godz. 16.00 przy Pomniku Bohaterów Getta (ul. Ludwika Zamenhofa).

W trakcie uroczystości zostaną złożone wieńce, odbędzie się modlitwa ekumeniczna oraz apel pamięci, podczas którego każdy będzie mógł odczytać imiona ofiar Holokaustu, także swoich bliskich.

W tym dniu w rejonie dawnego getta będzie kursował zabytkowy tramwaj oznaczony Gwiazdą Dawida.

Organizator uroczystości – Fundacja Shalom – apeluje o zapalenie w tym dniu o godz. 18.00 świec w oknach wszystkich domów w ramach akcji Światło pamięci.