Muzeum

Publikacja "Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo"

Okładka publikacji "Muzealny think-tank: muzea i sąsiedztwo"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W 2020 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprosiły muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby zainteresowane działaniami ze społecznościami lokalnymi, do udziału w "Muzealnym think-tanku" poświęconym tematowi "muzea i sąsiedztwo".

Dlaczego "muzea i sąsiedztwo"? Bo temat nie jest oczywisty. Jest wielowątkowy, wymaga otwartości, współpracy i uważności nie tylko względem otoczenia muzeum i jego aktorów czy aktorek, ale też wobec własnej instytucji. Warto zastanowić się, jaką rolę muzea odgrywają, a jaką mogą odgrywać w relacji do sąsiedztwa – zarówno obecnych mieszkańców i mieszkanek, historii miejsca oraz jego przyszłości, a także otaczającego ekosystemu.

Niniejsza publikacja jest głosem uczestników i uczestniczek think-tanku, próbą przyjrzenia się splotom muzeów i sąsiedztwa z różnych perspektyw, zarówno przekrojowo, jak i poprzez studia przypadków.

Zobacz reportaż z Muzealnego think-tanku

"Muzealny think-tank" jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank jest platformą wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzenią na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi - są to zazwyczaj zagadnienia niedoreprezentowane na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez uczestników i uczestniczki, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy. 

Edycja "Muzealnego think-tanku" pod hasłem "Muzea i sąsiedztwo" towarzyszy wystawie "Tu Muranów" prezentowanej do 22 marca 2021 w Muzeum POLIN.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Partner edycji