Wydarzenie
Zgłoszenia do 30.09.2022

Nagroda POLIN 2022: ogłoszenie konkursu

Logo Nagrody POLIN 2022 - na cętkowanym kolorowym tle symbol statuetki przyznawanej laureatom.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Do 30 września przyjmujemy zgłoszenia w konkursie Nagroda POLIN 2022. Aby wskazać swojego kandydata, wystarczy wypełnić formularz elektroniczny. 30 listopada, podczas gali finałowej, nagroda trafi do osoby lub organizacji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Łączna wysokość nagród pieniężnych dla finalistów konkursu wynosi co najmniej 60 tysięcy złotych.

  • Zgłoszenia do 30 września (piątek)
  • Pytania dotyczące konkursu należy wysyłać na adres [email protected]

Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje pozarządowe, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wypowiedzią  o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

– Dzięki Nagrodzie POLIN chcemy promować postawy, które staną się inspiracją i impulsem do działania dla innych. Ludzie, którzy utrwalają polsko-żydowskie dziedzictwo, pielęgnują pamięć, odkrywają lokalną historię, a w konsekwencji – szerzą wiedzę o wielokulturowej przeszłości Polski i budują mosty między przeszłością a przyszłością – są godni naszego najwyższego uznania – mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2022.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim finalistów i laureata konkursu wyłania kapituła. Do 30 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.polin.pl/nagroda. Poza główną nagrodą kapituła konkursu może przyznać wyróżnienia, a dyrektor Muzeum POLIN – Nagrodę Specjalną.

Finał konkursu odbędzie się 30 listopada o 19:00 w Muzeum POLIN. Wydarzenie będzie transmitowane w mediach społecznościowych instytucji. Podczas uroczystości zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz premierowo zaprezentowane zostaną filmowe reportaże z miejsc, w których na co dzień działają finaliści Nagrody POLIN 2022.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.polin.pl/nagroda.

Nagroda POLIN jest przyznawana od 2015 roku. Celem konkursu jest promocja postaw i działań zgodnych z misją muzeum. Laureatami nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku.

W ubiegłorocznej edycji konkursu (2021) główną nagrodę otrzymał Dariusz Popiela. Wyróżnienia przyznano Indze Marczyńskiej, Urszuli Rybickiej i Urszuli Antosz-Rekuckiej. Nagrodę specjalną odebrał Zbigniew Nosowski.

 

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Logo Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Mecenasem konkursu jest Jankilevitsch Foundation.

Nagrody pieniężne ufundowali Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation, Ewa Masny-Askanas i Wiktor Askanas oraz anonimowy darczyńca.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" i współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl