Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2020: Karol Głębocki

fot. Maciek Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Karol Głębocki jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz edukatorem w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej. Od blisko 15 lat działa na rzecz ocalenia śladów kultury i obecności Żydów. Oprócz edukacji o polsko-żydowskiej historii miasta, angażuje również swoich uczniów w prace porządkowe na lokalnym cmentarzu żydowskim.

W 2006 roku zainicjował rewitalizację miejscowego cmentarza żydowskiego i od tej pory regularnie organizuje jego sprzątanie. Zajmuje się badaniami nad historią miasta, jest autorem licznych artykułów na ten temat, a także twórcą opracowań internetowych haseł, materiałów edukacyjnych, wystaw i gier miejskich.

Karol Głębocki jest Liderem Dialogu oraz aktywnym członkiem Społecznego Muzeum Żydów Białegostoku i Regionu. Jest współautorem wystawy „Podlaskie sztetle” w ramach tegorocznych obchodów upamiętniających „Nieobecna Rodzina / Absent Family - 77. rocznica wybuchu powstania w getcie białostockim".

Społecznik i aktywista, zaangażowany w dialog polsko-żydowski, pomaga również potomkom pochodzących z okolic Wysokiego Żydów w poszukiwaniu rodzinnych korzeni, a w wolnym czasie wciela się w rolę przewodnika po województwie podlaskim, przybliżając żydowską historię tych terenów.

Karol Głębocki został uhonorowany dyplomem przyznawanym przez Ambasadę Izraela oraz Żydowski Instytut Historyczny za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce („Chroniąc Pamięć”) oraz otrzymał stypendium Davida i Anny Dlugie Kliger, realizowanego przez Forum Dialogu. Obecnie pracuje nad monografią prezentującą historię wysokomazowieckich Żydów oraz tablicami informacyjnymi, które upamiętnią miejsce po synagodze i drugim cmentarzu żydowskim w Wysokiem Mazowieckiem.

Załączniki:
  • Transkrypcja filmu z Karolem Głębockim [.txt]
    Pobierz plik 3.05 KB / TEXT/PLAIN