Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2020: Mirosław Reczko

fot. Maciek Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Mirosław Reczko, historyk i anglista, jest pasjonatem dziejów ziemi ciechanowieckiej, który przez trzy kadencje pełnił urząd burmistrza Ciechanowca, a obecnie pełni obowiązki kanclerza Politechniki Białostockiej. Od kilkunastu lat konsekwentnie przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Białostocczyzny, zarówno na polu naukowym, jak i poprzez ratowanie materialnej spuścizny tej społeczności.

W ramach swojej działalności Mirosław Reczko doprowadził do renowacji cmentarza żydowskiego w Ciechanowcu oraz odbudowy i renowacji dwóch synagog ciechanowieckich z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę. Zgromadził i upowszechnił dokumenty dotyczące tamtejszej wspólnoty żydowskiej, co zaowocowało napisaniem pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej dotyczącej relacji żydowsko-polskich w skali obszaru wielkości powiatu - “Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej”, opublikowanej następnie w formie książkowej. Społecznik uczestniczy w tłumaczeniu na język polski ksiąg pamięci Ciechanowca, Jedwabnego i Zambrowa, a przetłumaczona przez niego w całości "Księga pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach" została opublikowana przez ŁTN w Łomży.

Mirosław Reczko współpracuje również ze środowiskami żydowskimi w Izraelu, USA i Australii, pomagając im w poszukiwaniach dokumentów, a także bierze udział w porządkowaniu cmentarzy żydowskich w Krynkach i Białymstoku.

Działając zarówno w swoim rodzinnym Ciechanowcu, jak też w innych ośrodkach regionu takich jak Białystok, Łomża, Stawiski, Krynki czy Goniądz, Mirosław Reczko inspiruje i wspiera społeczności lokalne w podejmowaniu działań na rzecz ratowania pamiątek i odtwarzania rzetelnej historii lokalnych społeczności żydowskich.

Załączniki:
  • Transkrypcja filmu z Mirosławem Reczko [.txt]
    Pobierz plik 2.7 KB / TEXT/PLAIN