Muzeum
Kcynia, 27.03.2024

Nowe oznakowania cmentarzy żydowskich w Polsce

Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z partnerami lokalnymi organizują trzecią edycję uroczystych prezentacji oznakowań cmentarzy żydowskich. Nowe oznakowania zostaną zaprezentowane w 7 województwach: małopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, lubuskim.

  • 27 marca (środa), godz. 12:00 – Kcynia (woj. kujawsko-pomorskie)

Podczas uroczystości zostaną zaprezentowane znaki tablic informacyjnych usytuowanych na terenie cmentarzy żydowskich. Na tablicach w kształcie nawiązującym do macewy obok napisu informacyjnego zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii na portalu zabytek.pl.

W każdej miejscowości ceremoniom towarzyszy bogaty program edukacyjny adresowany do lokalnej społeczności, który pozwoli uczestniczkom i uczestnikom poznać inny wymiar historii swoich miejscowości oraz poszerzyć wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi. Szkoły podstawowe biorące udział w programie będą miały możliwość skorzystania z zestawu edukacyjnego "Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki", zawierającego repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum POLIN, pozwalające na rozegranie w klasach 4-6 edukacyjnej gry planszowej.

Do 2024 roku w każdym z 16 województw pojawią się nowe oznakowania cmentarzy żydowskich oraz zostaną zrealizowane warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej:

Prezentacja oznakowań cmentarzy jest wynikiem współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Cmentarze zostały upamiętnione w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu "Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ceremonie oraz program towarzyszący realizowane są w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" (Komponent IV: "Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści", Priorytet 2: "Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich"), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Partnerami w poszczególnych miejscowościach są:

Placówki działają we współpracy z koordynatorkami i koordynatorami lokalnymi, szkołami oraz zaprzyjaźnionymi instytucjami lokalnymi.

Więcej informacji o społecznościach żydowskich, korzystających z oznakowanych cmentarzy w upamiętnianych miejscowościach, znajduje się na portalu Wirtualny Sztetl.

Organizatorzy:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLINNarodowy Instytut Dziedzictwa

Partnerzy lokalni:

Gmina Kcynia        Muzeum Miejskie Dzierżoniowa     Miasto Racibórz

Muzeum w RaciborzuPiska Pozycja Ryglowa     Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Gmina i miasto ProszowiceJanowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu.

Fundacja Muzeum Historii Fotografii     Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa       Olesno

Dąbrowski Dom Kultury  Nadleśnictwo Brzozów

Nadleśnictwo StarogardNadleśnictwo Goleniów

Nadleśnictwo Rzepin

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl