Podsumowanie POLIN Meeting Point - Summer Education School 2016

31 lipca 2016 zakończyła się druga edycja letniej szkoły POLIN Meeting Point realizowanej w ramach Funduszu Edukacyjnego Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

Tegoroczna szkoła letnia skupiała się na kwestiach związanych z powojenną odbudową w Polsce i Niemczech, a także tworzeniem izraelskiej państwowości i wspólnoty narodowej. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami z Polski, Niemiec i Izraela, uczestnicy dyskutowali o kilku głównych zagadnieniach: migracjach, odradzaniu się  społeczności żydowskiej w Polsce i Niemczech, radzeniu sobie z traumą Zagłady i przemocy powojennej. Starali się również znaleźć odpowiedź na pytanie, jak historia i pamięć o II wojnie światowej wpływała na kształtowanie się rodzących się na nowo tożsamości, zarówno indywidualnych i zbiorowych, w tych trzech krajach. Było to  nawiązanie do poprzedniej, pierwszej i pilotażowej edycji programu, w której rozważaliśmy wielowymiarowość problemu zakończenia drugiej wojny światowej. Dlatego do konsultowania tematu tegorocznej edycji zaprosiliśmy byłych uczestników programu. 

"Szkoła letnia POLIN Meeting Point stworzyła wspaniałą platformę do spotkania studentów z różnych krajów, uczenia się od znanych profesorów, wykorzystania zasobów Muzeum POLIN i odkrywania historycznej Warszawy. Seminarium wywołało bardzo interesujące dyskusje i poszerzyło perspektywy studentów o różnym zapleczu kulturowym i osadzonych w odmiennych narracjach. Ponadto sprzyjało nawiązaniu relacji, zarówno zawodowych i osobistych, między uczestnikami i pracownikami muzeum. Nauczyłam się wiele podczas tego dwutygodniowego programu i jestem bardzo wdzięczna za możliwość uczestniczenia. Zachęcam studentów z Niemiec, Polski i Izraela, aby aplikowali w przyszłym roku! "- Devra, uczestniczka POLIN Meeting Point z Izraela.

Chcielibyśmy, aby zasada partycypacji i dialogu dotyczyła nie tylko uczestników, ale też wykładowców - mają oni aktywny wpływ na program szkoły, sami zgłaszają tematy wykładów i dyskusji, aktywnie kształtując program. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy ekspertów z trzech uczestniczących w programie krajów,  m. in.:

  • Prof. Michaela Brennera,
  • Prof. Atinę Grossmann,
  • Prof. Eyala Naveh,
  • Prof. Biankę Pietrow-Ennker.
  • Prof. Natana Sznaidera,
  • Dr. hab. Jolantę Żyndul.

Dwa bardzo intensywne tygodnie wypełnione były  zróżnicowanymi zajęciami: wykładami, warsztatami, dyskusjami, wizytami studyjnymi i spotkaniami ze świadkami historii, ważną częścią programu był blok zajęć poświęconych pracy z historią mówioną.

W ramach tegorocznej edycji uczestnicy rozmawiali ze świadkami historii o ich powojennych doświadczeniach związanych z ze zmianą miejsca zamieszkania (wypędzeniami, emigracją, przesiedleniami). Uczestnicy poznali warsztat historii mówionej: jak przygotować się do wywiadu i jak go przeprowadzić, w jaki sposób można wykorzystać rozmowy w projektach edukacyjnych, naukowych, artystycznych i politycznych. Przeprowadzone przez uczestników wywiady stały się punktem wyjścia do dalszej pracy nad przygotowaniem finalnej prezentacji doświadczeń powojennych świadków historii i doświadczeń uczestników projektu związanych z rozmową o przeszłości.

Program projektu został przygotowany w konsultacji z radą programową w składzie:

  • dr Yael Granot-Bein (Uniwersytet w Hajfie);
  • prof. Bianka Pietrow-Ennker (Uniwersytet w Konstancji);
  • dr hab. Jolanta Żyndul (Muzeum POLIN).

POLIN Meeting Point – Summer Education School 2016, Po wojnie: odbudowa życia żydowskiego w Polsce i Niemczech oraz powstanie państwa Izrael, 17-31 lipca, Warszawa

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Partnerzy