Edukacja

Jest już dostępna wersja elektroniczna podręcznika „1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki”

fot. Karol Kwiatkowski

Podręcznik „1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki” Roberta Szuchty jest już dostępny w wersji elektronicznej!

Można go pobrać tutaj.

„Historia Żydów w Polsce liczy tysiąc lat. Dziesięć wieków minęło, od kiedy żydowscy kupcy z zachodu i południa Europy zaczęli przybywać na ziemie polskie. W kolejnych stuleciach żydowscy przybysze zostali nie tylko mieszkańcami, lecz także współtwórcami państwa polskiego. Przyczyniali się do jego rozwoju ekonomicznego, wzbogacali kulturę, wrośli w krajobraz polskich miast i miasteczek. Gminy żydowskie trwały przez wieki dziesiątkowane przez wojny, powstania i pogromy. Jednak to właśnie polskie ziemie stały się domem największej diaspory żydowskiej w historii. Żydzi polscy mogli tu kultywować swoje tradycje i obyczaje, pielęgnować i rozwijać życie duchowe. Wielu z nich czuło się jednocześnie Żydami i Polakami. Ani my Polacy, ani współcześni Żydzi nie zrozumiemy własnej historii, jeśli nie poznamy historii polskich Żydów.” – pisze we wstępie autor.

Książka 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki powstała z inicjatywy dyrekcji Muzeum POLIN. Jej cechą miała być eseistyczna narracja prezentująca autorską wizję historii Żydów w Polsce. 

Program edukacyjny dla szkół odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

16.09.2015