POLIN Meeting Point 2019
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

POLIN Meeting Point 2019

Rusza rekrutacja do V edycji POLIN Meeting Point szkoły letniej dla studentów z Polski, Izraela, Niemiec i Ukrainy. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 maja.

Tegoroczna edycja szkoły odbędzie się w terminie 19 sierpnia – 1 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Podejmiemy temat emigracjiskupiając się na wyjazdach polskich Żydów w latach 1881-1939. Program powstał w oparciu o temat przewodni wystawy czasowej "Gdynia - Tel Awiw".

 

Uczestniczki i Uczestnicy

Program szkoły letniej adresowany jest do osób zainteresowanych historią i kulturą polskich Żydów. Do udziału zapraszamy studentów i studentki wszystkich szczebli (licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych) oraz absolwentów i absolwentki szkół wyższych z Polski, Niemiec, Izraela i Ukrainy, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 3 lat.

Program

Na program szkoły letniej będą składać się m.in. wyjazdy studyjne, dyskusje, projekcje filmowe oraz wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów i ekspertki z Polski i zagranicy, podczas których uczestnicy będą mogły poszukać inspiracji do własnych badań i działań.

Uczestniczki i Uczestnicy szkoły lepiej poznają przyczyny, które skłaniały Żydów do opuszania swoich domów oraz miejsca, do których się udawali. Dowiedzą się, co ze sobą zabierali, jak rozpoczynali nowe życie w nowym miejscu, jakie więzi łączyły ich z krajem pochodzenia i w jaki sposób przyczyniali się do rozwoju państw, które ich przyjęły. Sprawdzimy, jak fale emigracji wpłynęły na przemiany kulturalne i społeczne dokonujące się w diasporze oraz przyjrzymy się historiom wybranych żydowskich emigrantów i emigrantek, akcentując przy tym złożoność ich losów i wyborów, których musieli dokonać.

Podczas 2-tygodniowego programu zajmiemy się m.in:

 • emigracją Żydów do USA, Palestyny, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Argentyny;
 • miastami migrantów: Tel Awiwem i Gdynią, którą odwiedzimy w ramach wizyty studyjnej;
 • konsekwencjami migracji: dla krajów, z których Żydzi emigrowali oraz dla ich nowych ojczyzn;
 • politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami omawianych wydarzeń;
 • kobiecą perspektywą i  tym, jak fala migracji zmieniła sytuację i rolę kobiet.

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.

Cele POLIN Meeting Point

Uczestnicy i uczestniczki będą mogli:

 • wziąć udział w wizycie studyjnej do Gdyni – miasta, które rozpoczynało historię wielu emigrantów;
 • poznać Muzeum POLIN i Warszawę, nie tylko z żydowskiej perspektywy;
 • rozwinąć umiejętności interpersonalne, językowe i międzykulturowe;
 • skonfrontować swoje poglądy z perspektywą osób z innych krajów w bezpiecznej, otwartej atmosferze.

Charakter zajęć

POLIN Meeting Point to dwa intensywne tygodnie spędzone na różnorodnych warsztatach, wykładach, dyskusjach oraz zajęciach integracyjnych prowadzonych w Muzeum POLIN i poza nim.

Program szkoły przygotowywany jest pod opieką Rady Programowej w składzie:

 • dr Yael Granot-Bein (Uniwersytet w Hajfie);
 • prof. Bianka Pietrow-Ennker (Uniwersytet w Konstancji);
 • dr hab. Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny)).

 

Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

 

Patron

Amasada Izraela w Warszawie

Partnerzy