POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

POLIN Meeting Point 2019

Rusza rekrutacja do V edycji POLIN Meeting Point szkoły letniej dla studentów z Polski, Izraela, Niemiec i Ukrainy.  Zapisy przyjmujemy do 1 maja.

Tegoroczna edycja szkoły odbędzie się w terminie 19 sierpnia – 1 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W tym roku podejmiemy temat emigracji, skupiając się na wyjazdach emigracyjnych polskich Żydów w latach 1881-1939. Uczestniczki i Uczestnicy szkoły lepiej poznają przyczyny, które skłaniały Żydów do opuszania swoich domów oraz miejsca, do których się udawali. Dowiedzą się, co ze sobą zabierali, jak rozpoczynali nowe życie w nowym miejscu, jakie więzi łączyły ich z krajem pochodzenia i w jaki sposób przyczyniali się do rozwoju państw, które ich przyjęły. Sprawdzimy, jak fale emigracji wpłynęły na przemiany kulturalne i społeczne dokonujące się w  diasporze oraz przyjrzymy się historiom wybranych żydowskich emigrantów i emigrantek, akcentując przy tym złożoność ich losów i wyborów, których musieli dokonać.

Uczestniczki i Uczestnicy


Program szkoły letniej adresowany jest do osób zainteresowanych historią i kulturą polskich Żydów. Do udziału zapraszamy studentów i studentki oraz absolwentów i absolwentki szkół wyższych z Polski, Niemiec, Izraela i Ukrainy, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 3 lat.  Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, które chcą w międzynarodowej grupie rówieśników dyskutować o wspólnej historii państw europejskich oraz Izraela, a także o jej współczesnym znaczeniu i wnioskach, które można z niej wyciągnąć. Na program szkoły letniej będą składać się m.in. wyjazdy studyjne, dyskusje, projekcje filmowe oraz wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów i ekspertki z Polski i zagranicy, podczas których osoby biorące udział w programie będą mogły poszukać inspiracji do własnych badań naukowych.

Informacje organizacyjne i zasady uczestnictwa >>  

Formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ >>

Program


W ciągu niespełna 60 lat setki tysięcy Żydów zdecydowały się – często na zawsze – opuścić ziemie polskie. Na pokładach statków, koleją, pieszo, czasem z narażeniem życia, z resztkami skromnego dobytku, w pojedynkę lub całymi rodzinami, legalnie albo przez zieloną granicę - wyjeżdżali, uciekając przed rosnącym antysemityzmem albo motywowani sytuacją ekonomiczną. Szukali lepszego życia, podobnie jak czynili to ich nieżydowscy sąsiedzi. Nawet syjoniści, dla których emigracja miała charakter ideologiczny, tzn. była uzasadniona dążeniem do zamieszkania w Palestynie, uważanej za historyczną ojczyznę Żydów, zdawali sobie sprawę z ogromnego ryzyka. Stłoczeni na pokładach sfatygowanych statków, zależni od przekupnej załogi, marzyli o rozpoczęciu nowego życia w Erec Israel, często jednak ginęli podczas morskich katastrof.

Chcemy przypomnieć historię emigracji polskich Żydów, której najbardziej dramatyczny i spektakularny rozdział - z jednej strony pełen nadziei na lepsze jutro, z drugiej rozczarowań i rodzinnych tragedii - rozegrał się pod koniec XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Podczas szkoły letniej porównamy sytuację emigrantów przed I wojną światową i po jej zakończeniu, gdy kraje przyjmujące zaczęły zaostrzać przepisy imigracyjne, a następnie wielki kryzys gospodarczy lat trzydziestych z jednej strony zwiększył presję wyjazdową, ale z drugiej sprawił że wychodźcom coraz trudniej było o pracę. Będziemy rozmawiać również o polityce polskiego rządu wobec emigracji żydowskiej. Skoncentrujemy się szczególnie na drugiej połowie lat trzydziestych i losach Żydów - obywateli polskich wypędzonych w 1938 roku na rozkaz hitlerowskich władz z Niemiec.

Podczas 2-tygodniowego programu zajmiemy się m.in:

 • politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami omawianych wydarzeń;
 • emigracją Żydów do USA, Palestyny, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Argentyny;
 • konsekwencjami migracji: dla krajów, z których Żydzi emigrowali oraz dla ich nowych ojczyzn;
 • kobiecą perspektywą i  tym, jak fala migracji zmieniła sytuację i rolę kobiet.

Zajmiemy się również miastami migrantów: Tel Awiwem i Gdynią, którą odwiedzimy w ramach wizyty studyjnej. Spróbujemy także odbudować sieć połączeń pomiędzy polskimi Żydami na świecie, a miejscami, w których żyły ich rodziny w Polsce i kulturą, którą tu tworzyli.

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.

Cele POLIN Meeting Point


Uczestnicy i uczestniczki będą mogli:

 • rozwinąć umiejętności interpersonalne i międzykulturowe;
 • skonfrontować swoje poglądy z perspektywą osób z innych krajów w bezpiecznej, otwartej atmosferze;
 • ugruntować i poszerzyć wiedzę nt. historii migracji z Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej;
 • zwiększyć umiejętność krytycznej analizy źródeł (w tym umiejętności pracy ze źródłami historii mówionej);
 • poznać Muzeum POLIN i Warszawę, nie tylko z żydowskiej perspektywy
 • wziąć udział w wizycie studyjnej do Gdyni – miasta, które rozpoczynało historię wielu emigrantów

Charakter zajęć


POLIN Meeting Point to dwa tygodnie intensywnej pracy podczas warsztatów, wykładów, dyskusji oraz zajęć integracyjnych, prowadzonych w Muzeum POLIN.

Część zajęć prowadzona będzie w oparciu o temat przewodni wystawy czasowej "Gdynia – Tel Awiw", nad którą prace będą trwały w trakcie szkoły letniej.

Więcej informacji o wystawie >>

Program szkoły przygotowywany jest pod opieką Rady Programowej w składzie:

 • dr Yael Granot-Bein (Uniwersytet w Hajfie);
 • prof. Bianka Pietrow-Ennker (Uniwersytet w Konstancji);
 • dr hab. Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny)).

 

Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

 

Patron

Amasada Izraela w Warszawie

Partnerzy