POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019POLIN Meeting Point 2019
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

POLIN Meeting Point 2019

Rusza rekrutacja do V edycji POLIN Meeting Point szkoły letniej dla studentów z Polski, Izraela, Niemiec i Ukrainy. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 maja.

Tegoroczna edycja szkoły odbędzie się w terminie 19 sierpnia – 1 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Podejmiemy temat emigracjiskupiając się na wyjazdach polskich Żydów w latach 1881-1939. Program powstał w oparciu o temat przewodni wystawy czasowej "Gdynia - Tel Awiw".

Informacje organizacyjne i zasady uczestnictwa >>  

Formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ >>

Uczestniczki i Uczestnicy


Program szkoły letniej adresowany jest do osób zainteresowanych historią i kulturą polskich Żydów. Do udziału zapraszamy studentów i studentki wszystkich szczebli (licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych) oraz absolwentów i absolwentki szkół wyższych z Polski, Niemiec, Izraela i Ukrainy, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 3 lat.

Program


Na program szkoły letniej będą składać się m.in. wyjazdy studyjne, dyskusje, projekcje filmowe oraz wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów i ekspertki z Polski i zagranicy, podczas których uczestnicy będą mogły poszukać inspiracji do własnych badań i działań.

Uczestniczki i Uczestnicy szkoły lepiej poznają przyczyny, które skłaniały Żydów do opuszania swoich domów oraz miejsca, do których się udawali. Dowiedzą się, co ze sobą zabierali, jak rozpoczynali nowe życie w nowym miejscu, jakie więzi łączyły ich z krajem pochodzenia i w jaki sposób przyczyniali się do rozwoju państw, które ich przyjęły. Sprawdzimy, jak fale emigracji wpłynęły na przemiany kulturalne i społeczne dokonujące się w diasporze oraz przyjrzymy się historiom wybranych żydowskich emigrantów i emigrantek, akcentując przy tym złożoność ich losów i wyborów, których musieli dokonać.

Podczas 2-tygodniowego programu zajmiemy się m.in:

 • emigracją Żydów do USA, Palestyny, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Argentyny;
 • miastami migrantów: Tel Awiwem i Gdynią, którą odwiedzimy w ramach wizyty studyjnej;
 • konsekwencjami migracji: dla krajów, z których Żydzi emigrowali oraz dla ich nowych ojczyzn;
 • politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami omawianych wydarzeń;
 • kobiecą perspektywą i  tym, jak fala migracji zmieniła sytuację i rolę kobiet.

Szczegółowy program będzie dostępny wkrótce.

Cele POLIN Meeting Point


Uczestnicy i uczestniczki będą mogli:

 • wziąć udział w wizycie studyjnej do Gdyni – miasta, które rozpoczynało historię wielu emigrantów;
 • poznać Muzeum POLIN i Warszawę, nie tylko z żydowskiej perspektywy;
 • rozwinąć umiejętności interpersonalne, językowe i międzykulturowe;
 • skonfrontować swoje poglądy z perspektywą osób z innych krajów w bezpiecznej, otwartej atmosferze.

Charakter zajęć


POLIN Meeting Point to dwa intensywne tygodnie spędzone na różnorodnych warsztatach, wykładach, dyskusjach oraz zajęciach integracyjnych prowadzonych w Muzeum POLIN i poza nim.

Program szkoły przygotowywany jest pod opieką Rady Programowej w składzie:

 • dr Yael Granot-Bein (Uniwersytet w Hajfie);
 • prof. Bianka Pietrow-Ennker (Uniwersytet w Konstancji);
 • dr hab. Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny)).

 

Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

 

Patron

Amasada Izraela w Warszawie

Partnerzy