Muzeum

POLIN Museum Film Call: najczęściej zadawane pytania

 1. Czy zespół składający aplikację konkursową może składać się zarówno z osób z Polski, jak i osób spoza tego kraju?

  Udział w konkursie mogą wziąć osoby z całego świata. Należy jednak pamiętać, że tematem filmu powinno być dziedzictwo polskich Żydów, przedstawione z perspektywy emigrantów i ich potomków, mieszkających w jednym z siedmiu poniżej wskazanych obszarów:
  » Ameryka Południowa
  » Ameryka Północna
  » Australia i Nowa Zelandia
  » Europa
  » Izrael
  » Polska 
  » Republika Południowej Afryki.
  W przypadku filmów przedstawiających dziedzictwo polskich Żydów z perspektywy emigrantów i ich potomków żyjących obecnie w Polsce film powinien poruszać temat powrotu do Polski, motywacji do powrotu, z uwzględnieniem tego czy dla decyzji osiedlenia się w Polsce miało znaczenie, że ich przodkowie pochodzili z Polski.
   
 2. Jaki jest preferowany język konkursu? 

  Wszystkie dokumenty złożone w ramach aplikacji konkursowej powinny być w języku angielskim lub polskim. Preferowany jest język angielski. 
   
 3. Czy jest jakiekolwiek ograniczenie geograficzne dotyczące tematu konkursu? 

    Pomysły na film powinny opowiadać o współczesnych społecznościach żydowskich żyjących na jednym z następujących obszarów: Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia, Europa, Izrael, Polska, Republika Południowej Afryki.
   
 4. Czy możliwe jest przesłanie 2 propozycji filmów?

  Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedną aplikację, ale jeden laureat/zwycięska grupa będzie mogła zrealizować tylko jeden film. 
   
 5. Czy możliwe jest zgłoszenie filmu produkowanego w ramach szerszego projektu: będącego w ostatecznej wersji filmem pełnometrażowym lub uwzględniającego partnerów np. współproducentów?

  Zgłoszenie filmu realizowanego w ramach innego projektu nie jest to możliwe, tak samo jak nie ma możliwości dołączenia współproducentów filmu.
   
 6. Czy do konkursu można zgłosić pomysł na film w formie video art?

  Tak, jak najbardziej. Rodzaj proponowanych filmów jest dowolny: może być to film fabularny, dokumentalny (w tym reportaż, felieton filmowy, film dydaktyczny), film animowany, wywiad, materiał archiwalny, film domowy, video art lub inny.
   
 7. Czy można zgłosić projekt, przy którym zdjęcia są już zrealizowane w 50% i wysłać część tych materiałów roboczo zmontowanych w celu zapoznania Komisji konkursowej z tym, co udało się do tej pory?

  Nie ma możliwości konsultacji z jury konkursu, zabrania tego Prawo Zamówień Publicznych i kwestia równych szans dla wszystkich uczestników konkursu. 
  W tym przypadku można przesłać aplikację konkursową zawierającą linki do nakręconych już wcześniej materiałów. W myśl zasad konkursu: "Rodzaj proponowanych filmów jest dowolny: może być to film fabularny, dokumentalny (w tym reportaż, felieton filmowy, film dydaktyczny), film animowany, wywiad, materiał archiwalny, film domowy, video art lub inny." lub mix wymienionych form.
   
 8. Chciałbym złożyć projekt wspólnie ze współautorem, ale formularz zgłoszeniowy ma miejsce tylko na dane dotyczące jednej osoby. Jak w takim razie aplikować wspólny projekt?

  W tym przypadku należy wypełnić i przesłać dwa osobne formularze zgłoszeniowe, zawierające ten sam projekt. W sekcji "Propozycja filmu" prosimy o umieszczenie informacji o tym, że jest to wspólny projekt. 
   
 9. Z informacji na stronie rozumiem, że na razie szukają Państwo pomysłów na filmy i na podstawie treatmentów będą Państwo wybierać filmy do realizacji. Znajomy powiedział mi jednak, że trzeba złożyć już gotowy film wraz z pomysłem na następny film, który chciałoby się zrealizować. Chciałabym zweryfikować tę informację. Nie widzę nic takiego w regulaminie, ale może coś źle doczytałam.

  Jest dokładnie tak, jak Pani zrozumiała (a nie jak Pański znajomy), szczegółowe wyjaśnienie poniżej:

  Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić dwa warunki:

  1. Najpóźniej do 31 sierpnia złożyć aplikacją konkursową składającą się z: treatment, logline, synopsis i wstępnego budżetu (wszystkie szczegóły wyjaśnione są tutaj https://www.polin.pl/pl/zasady-konkursu-filmowego-polin-museum-film-call

  2. Wskazać, że zrealizowało się  przynajmniej 1 film o dowolnym metrażu, na dowolny temat, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia. Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/ współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu, scenarzysta, montażysta, producent.

  Zatem prawdopodobnie ten „gotowy film”, o którym mówił znajomy, jest filmem, który należy mieć w dorobku, aby przystąpić do konkursu. 

 10. Czy jako małżeństwo realizujące od wielu lat wspólny program artystyczny możemy/mamy wypełnić nasze formularze osobno jako współautorzy filmu?  

  Aplikacja konkursowa może zostać złożona indywidualnie lub grupowo. Projekt grupowy może być sygnowany przez jedną osobę z grupy lub przez kilka osób.  Nie ma konieczności składania osobnych formularzy przez wszystkich członków/członkinie zespołu składającego aplikację konkursowe, chyba, że ktoś chce inaczej. Wówczas dla każdego uczestnika/uczestniczki należy wypełnić osobny formularz z tym samym projektem, ponieważ w formularzu jest miejsce na dane tylko jednej osoby.

 11. Ponieważ muzyczną oprawą naszego filmu będzie utwór autorstwa naszej koleżanki kompozytorki - Ukrainki z Kijowa, czy nie będzie to w jakikolwiek sposób komplikowało sytuacji prawnej naszego filmu? Chcieliśmy w ten sposób podkreślić wielonarodowy-galicyjski charakter naszej opowieści. Czy ma to jakieś znaczenie formalnie? 

  Nie, nie ma to wpływu na poprawność formalną aplikacji, zespół składający aplikację może być międzynarodowy.

 12. Od trzech pracuję nad dłuższym filmem dokumentalnym o polskiej tematyce. Nie ukończyłem jeszcze prac, ani nie udostępniłem dotychczasowych ich efektów, chociaż odbyły się trzy czy cztery pokazy nieukończonego filmu. Zastanawiam się, czy mogę zgłosić jego krótką wersję (z nowym materiałem, który zostałby nakręcony w Polsce w przypadku wybrania projektu przez jury) do konkursu, a później włączyć materiał nakręcony na potrzeby krótkiego filmu do ostatecznej wersji dłuższego filmu. Zapoznałem się z pytaniem nr 5 w sekcji "Najczęściej zadawane pytania", które zdaje się dotyczyć kwestii, o którą pytam, jednak odpowiedź nie pasuje do mojego przypadku, ponieważ mój film nie został jeszcze "zrealizowany".
   
  Do konkursu można zgłosić gotowy film, a zatem możliwe jest też zgłoszenie istniejącego materiału połączonego z nowym. Proszę jednak mieć na uwadze, że ostateczna wersja filmu będzie prezentowana w ramach wystawy stałej Muzeum, w związku z czym Muzeum musi być w posiadaniu wszystkich praw autorskich, a film nie może być pokazywany nigdzie indziej.
   
 13. Pracuję nad 50-minutowym filmem na temat fal migracji Polaków po II wojnie światowej i ich społeczności w Izraelu. Czy mogę zgłosić jego długą wersję do konkursu?
   
  Poszukujemy wyłącznie krótkich filmów - trwających maksymalnie 5 minut. Proszę przesłać zgłoszenie, jeżeli możliwe jest utworzenie innej, krótszej wersji tego filmu.
   
 14. Jesteśmy braćmi - jeden z nas jest filmowcem mieszkającym w USA, a drugi antropologiem mieszkającym w Berlinie - i jesteśmy zainteresowani wspólnym udziałem w konkursie. Chcielibyśmy nakręcić krótki film o naszych relacjach z krajem naszego pochodzenia. Biorąc pod uwagę to, że aby wziąć udział w projekcie jako współautorzy, powinniśmy złożyć osobne formularze zgłoszeniowe, to czy obaj musimy mieć na swoim koncie zrealizowany film, aby móc aplikować do konkursu? I ponieważ film powinien prezentować perspektywę emigrantów lub ich potomków mieszkających w „jednym z siedmiu obszarów”, chcieliśmy zapytać, czy fakt iż mieszkamy w dwóch różnych obszarach nie stanowi problemu? Czy byłoby zatem wskazane, aby w projekcie skupić się na jednym obszarze, czy też możemy przedstawić perspektywę emigrantów z dwóch różnych obszarów?
   
  Najważniejszy w tym przypadku jest fakt, że jest jeden, wspólny projekt. Można złożyć oddzielne formularze zgłoszeniowe, ale nie jest to konieczne. W tym przypadku prościej będzie złożyć jeden wspólny formularz. Jeżeli jednak zdecydowalibyście się na złożenie dwóch oddzielnych formularzy dla tego samego projektu, projekt i tak jest wspólny, więc tylko jedna osoba musi posiadać wymagane doświadczenie i mieć na swoim koncie co najmniej jeden zrealizowany film.
  Odpowiadając na drugą część pytania - w projekcie proponujemy skupić się na jednym obszarze i jest to związane z koncepcją galerii, w której zaprezentujemy zwycięskie filmy. Planujemy bowiem zaprezentować po dwa filmy z każdego z siedmiu wskazanych regionów, w sumie 14 filmów.
   
 15. Czy istnieje określony format, w którym należy przesłać załączone pliki? (Dotyczy to przede wszystkim: Budżetu, Dotychczasowego dorobku artystycznego).
   
  Prosimy korzystać z plików tekstowych (.docx, .doc, .pdf, .rtf, .txt), oraz plików numerycznych w przypadku budżetu (.xlsx, .xls,). Maksymalny rozmiar przesłanego pliku - 2MB.
   
 16. W sekcji "Dotychczasowy dorobek artystyczny" jest miejsce wyłącznie na przesłanie plików wideo. Czy możliwe jest przesłanie prywatnego linku z hasłem? Jeśli tak, to w jaki sposób? Żaden z projektów, które chciał(a)bym wysłać, nie jest publicznie dostępny w Internecie ze względu na umowy dystrybucyjne i prawa autorskie.
   
  W sekcji „Dotychczasowy dorobek artystyczny” można przesłać dowolny plik, weystarczy zapakować go do folderu .zip. Możliwe jest również przesłanie linku do filmu zabezpieczonego hasłem. Prosimy o wpisanie hasła obok linku.
   
 17. W sekcji FAQ w punkcie 5 napisano: "Czy możliwe jest zgłoszenie 5-minutowego filmu produkowanego w ramach szerszego projektu: będącego w ostatecznej wersji filmem pełnometrażowym lub uwzględniającego partnerów np. współproducentów? Zgłoszenie filmu realizowanego w ramach innego projektu nie jest możliwe, tak samo jak nie ma możliwości dołączenia współproducentów filmu."
  Rozumiem, że zgłoszenie istniejącego już projektu nie jest możliwe, ale chciał(a)bym zapytać, czy można zgłosić propozycję krótkiego filmu, który ma charakter eksperymentalny, ale może ostatecznie przekształcić się w dłuższy niezależny projekt filmowy? (oczywiście uznając rolę projektu Muzeum POLIN).
   
  Istnieje możliwość zgłoszenia gotowego i ukończonego filmu. Prosimy jednak mieć na uwadze, że ostateczna wersja filmu będzie prezentowana w ramach Wystawy Stałej Muzeum, w związku z czym Muzeum musi być w posiadaniu wszystkich praw autorskich, a film nie może być pokazywany nigdzie indziej.
   
 18. Czy możliwe jest przesłanie zdjęć postaci i tematyki filmu? Jeśli tak, to gdzie należy je przesłać? Czy możliwe jest przesłanie wstępnego budżetu w tabeli lub arkuszu Excel? Jeśli tak, to gdzie należy go przesłać? 

  Odpowiedź na oba pytanie jest twierdząca. Prosimy o sprawdzenie dolnej części w sekcji „Propozycja filmu” w formularzu online: 
  https://www.polin.pl/en/form/polin-museum-film-call
   
 19. Kiedy mowa o „społecznościach”, jakie jest znaczenie tego terminu? Czy chodzi o jakieś szczególne społeczności? Na przykład religijne? Albo o społeczność, która zamieszkiwała szczególny region Polski? Albo społeczność ze sztetla? Lub społeczność językową? Czy też może to być cokolwiek związane z przeszłością każdego mieszkańca Polski?
   
  Jesteśmy otwarci na to, w jaki sposób społeczności definiują siebie, niezależnie od tego czy żyją obok siebie ramię w ramię, utrzymują więzi przestrzenne i czasowe, czy też spotykają się w grupach, organizacjach, przy okazji różnego rodzaju projektów, wydarzeń lub działań.
   
 20. Jestem filmowcem realizującym różne rodzaje filmów (teledyski, filmy eksperymentalne, filmy dokumentalne). Zastanawiałem się, czy w aplikacji konkursowej mogę podać link do jednego filmu składającego się z moich wcześniejszych  prac filmowych, takich jak próbki moich filmów/portfolio czy lepiej podać link do jednego, wcześniejszego filmu?
   
  Zasady konkursu określają, że aby wziąć udział w konkursie,  należy wykazać się przynajmniej jednym, zrealizowanym wcześniej filmem. Jeżeli zrealizowałeś więcej filmów, dobrze jest pochwalić się tym w aplikacji. Aby jury konkursu miało ułatwione zadanie oceniając Twoją aplikację, możesz zmontować  jeden film zawierający próbki Twoich wcześniejszych prac.
   
 21. Czy jeśli społeczność / bohater wywodzi się z dawnego polskiego Wilna (OBECNIE Litwy), zdaniem Państwa, należy, czy nie należy do spektrum dziedzictwa Żydów POLSKICH. Bardzo proszę o staranne rozważenie tej kwestii i KONKRETNĄ odpowiedź.
   
  W ramach konkursu szukamy historii Żydów mieszkających w 7 wymienionych regionach  (wszystkie szczegóły w regulaminie konkursu), posiadających polskie korzenie, tj. pochodzących z obecnego lub historycznego obszaru Polski.
   
 22. Rozumiem, że projekt zgłasza autor /reżyser. Ergo:  Umowę z Państwem podpisuje reżyser, autor projektu? Czy jest to umowa o dzieło? Ale jak wobec tego wygląda rozliczenie budżetu? Czy przy rozliczeniu budżetu spodziewacie się Państwo FAKTURY od firmy? A jeśli reżyser/autor projektu nie prowadzi własnej działalności gospodarczej? Czy w formularzu należy podawać dane producenta? 
   
  Umowę o dzieło dla laureatów konkursu opublikowaliśmy na stronie internetowej Muzeum - POBIERZ TUTAJ >>
  Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
  Umowa zostanie podpisana z osobą reprezentującą zespół realizujący film (osobą fizyczną) lub z osobą reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 
  Jeżeli umowa zostanie podpisana z osobą fizyczną, to rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku do umowy o dzieło. W przypadku osób prawnych podstawą rozliczenia będzie wystawiona przez ten podmiot faktura. 
  Szczegółowe dane dotyczące rozliczenia budżetów zostaną przekazane laureatom konkursu po ogłoszeniu wyników.
   
 23. Czy film może być opowieścią o losach osoby uratowanej z holokaustu, która mieszka w Izraelu i długo poszukiwała po wojnie swojej tożsamości. Odkryła swoje korzenie, wiedzę o rodzicach i dziadkach. Jest związana z Polską i często tu przyjeżdża, również w ramach objazdów młodzieży Izraelskiej po Polsce.
  Czy bardziej chodzi o jej polskich przodków i przekazywanie swoim dzieciom wiedzy o polskich korzeniach?
   
  Jesteśmy otwarci na różne wizje, jednak filmy powinny podążać za główną instrukcją podaną w ogłoszeniu konkursowym
  Prace w formie wideo o długości do 5 minut powinny obrazować współczesne społeczności żydowskie żyjące w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii, Europie, Izraelu, Polsce oraz Republice Południowej Afryki i odnosić się do dziedzictwa polskich Żydów poprzez opowiedzenie historii jednostek, rodzin, organizacji, wspólnot, wydarzeń lub przedmiotów szczególnej wagi, które stanowią łącznik między owymi społecznościami a miejscami, gdzie kiedyś żyły ich rodziny.
   
 24. Czy możliwe jest przesłanie swojego nowego filmu dokumentalnego w postaci zakodowanego linku do Vimeo?
   
  Tak.
   
 25. Czy dobrze rozumiemy informację, że jednej osobie lub firmie muzeum powierzy tylko jedno zlecenie?
   
  Tak, w chwili obecnej tylko jedno.
   
 26. Czy możliwe jest rozwiązanie, że wystartujemy jako jedna firma produckyjna, ale każdy z filmów będzie zrealizowany przez osobną ekipę/innego reżysera?
   
  W przypadku każdego filmu musimy podpisać osobną umowę z osobą lub podmiotem gospodarczym. Jedna osoba/podmiot gospodarczy może zrealizować tylko jeden film.
   
 27. W jakim formacie chcieliby Państwo otrzymać finalne filmy?
   
  Apple ProRes HQ
   
 28. Proszę o wyjaśnienie w sprawie budżetu filmu: Czy maksymalny budżet, którym dysponować będą producenci tego filmu będzie wynosił 56,000 złotych brutto, przed potrąceniem podatków itp?
   
  Maksymalny budżet, jaki zostanie przyznany laureatom konkursu na realizację filmu wynosi 56 000 brutto czyli razem z podatkiem 
   
 29. Co należy rozumieć przez całkowite koszty produkcji?
  Czy w tej kwocie mieści się wynagrodzenie producenta jako firmy producenckiej oraz koszty ogólne?
  Czy podatek VAT też jest w tej kwocie?
   
  Maksymalny budżet, jaki zostanie przyznany laureatom konkursu na realizację filmu wynosi 56 000 brutto. Budżet powinien uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem filmy, także wynagrodzenie producenta. 
   
 30. Czy są Państwo otwarci na kontynuację projektu? Nasi potencjalni bohaterowie to historie na duże filmy dokumentalne. Forma do 5 minut to zapowiedź większej formy. 
   
  W tej chwili nie przewidujemy takie opcji.
   
 31. Czy zgodzą się Państwo by zrealizowany dla Was materiał można było wykorzystać w dużym filmie dokumentalnym oczywiście komunikując Muzeum Polin jako partnera projektu?
   
  Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem „Istotne dla stron postanowienia umowy” [PDF] który jest szkicem umowy jaka zostanie podpisana z laureatami konkursu, zwłaszcza w paragrafie 7. 
   
 32. Czy mają Państwo preferowany wzór kosztorysu, który można edytować i wykorzystać?
   
  Nie mamy wzoru, polecamy jedynie użyć pliku do danych liczbowych np. xls
   
 33. Rozumiem, że maksymalna kwota 56 000 to kwota brutto? I że koszty też powinny być skosztorysowane w kwotach brutto i podatek jest kosztem kwalifikowanym?
   
  Maksymalny budżet, jaki zostanie przyznany laureatom konkursu na realizację filmu wynosi 56 000 brutto czyli razem z podatkiem.
   
 34. Czy mój synopsis może zawierać 2087 znaków, a nie 1800, jak jest to napisane w formularzu zgłoszeniowym?

  Bardzo prosimy o przestrzeganie maksymalnej ilości znaków podanych w poszczególnych częściach aplikacji konkursowej.
   
 35. Czy mogę dołączyć do wniosku projekty plastyczne filmu?
   
  Do aplikacji konkursowej można dołączyć dodatkowe pliki, miejsce na to znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym, w dolnej części sekcji 
  „ Propozycja filmu”.
   
 36. Czy jest już zaplanowane dokładne miejsce w Muzeum, gdzie filmy będą pokazane? Jeśli tak, to na jakim ekranie czy w jakiej formie projekcji?
   
  Filmy zostaną zaprezentowane w ostatniej, dziewiątej galerii Wystawy Stałej muzeum. Nie mamy jeszcze projektu tej przestrzeni, a co za tym idzie, szczegółowych danych dotyczących prezentacji filmów. 
   
 37. Czy filmy będą pokazane jeden za drugim 'w pętli', czy można zaplanować w swoim filmie interaktywność z widzem, który wybierałby taki fragment do oglądania, który by chciał?
   
  Nie mamy żadnych ograniczeń dotyczących formy filmu, zatem powyższy pomysł może zostać uwzględniony w aplikacji konkursowej.  
   
 38. Z umowy (załącznik nr 2) wynika, że Muzeum będzie dysponowało prawami do eksploatacji utworu, ale czy autor/producent też może eksploatować utwór równolegle, ewt. w innej formie?
   
  Zgodnie ze wskazanym przez Pana dokumentem film będzie mógł być prezentowany na festiwalach i pokazach filmowych (paragraf 7 pkt. 6).