Muzeum

POLIN Museum Film Call: najczęściej zadawane pytania

 1. Czy zespół składający aplikację konkursową może składać się zarówno z osób z Polski, jak i osób spoza tego kraju?

  Udział w konkursie mogą wziąć osoby z całego świata. Należy jednak pamiętać, że tematem filmu powinno być dziedzictwo polskich Żydów, przedstawione z perspektywy emigrantów i ich potomków, mieszkających w jednym z siedmiu poniżej wskazanych obszarów:
  » Ameryka Południowa
  » Ameryka Północna
  » Australia i Nowa Zelandia
  » Europa
  » Izrael
  » Polska 
  » Republika Południowej Afryki.
  W przypadku filmów przedstawiających dziedzictwo polskich Żydów z perspektywy emigrantów i ich potomków żyjących obecnie w Polsce film powinien poruszać temat powrotu do Polski, motywacji do powrotu, z uwzględnieniem tego czy dla decyzji osiedlenia się w Polsce miało znaczenie, że ich przodkowie pochodzili z Polski.
   
 2. Jaki jest preferowany język konkursu? 

  Wszystkie dokumenty złożone w ramach aplikacji konkursowej powinny być w języku angielskim lub polskim. Preferowany jest język angielski. 
   
 3. Czy jest jakiekolwiek ograniczenie geograficzne dotyczące tematu konkursu? 

    Pomysły na film powinny opowiadać o współczesnych społecznościach żydowskich żyjących na jednym z następujących obszarów: Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia, Europa, Izrael, Polska, Republika Południowej Afryki.
   
 4. Czy możliwe jest przesłanie 2 propozycji filmów?

  Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedną aplikację, ale jeden laureat/zwycięska grupa będzie mogła zrealizować tylko jeden film. 
   
 5. Czy możliwe jest zgłoszenie filmu produkowanego w ramach szerszego projektu: będącego w ostatecznej wersji filmem pełnometrażowym lub uwzględniającego partnerów np. współproducentów?

  Zgłoszenie filmu realizowanego w ramach innego projektu nie jest to możliwe, tak samo jak nie ma możliwości dołączenia współproducentów filmu.
   
 6. Czy do konkursu można zgłosić pomysł na film w formie video art?

  Tak, jak najbardziej. Rodzaj proponowanych filmów jest dowolny: może być to film fabularny, dokumentalny (w tym reportaż, felieton filmowy, film dydaktyczny), film animowany, wywiad, materiał archiwalny, film domowy, video art lub inny.
   
 7. Czy można zgłosić projekt, przy którym zdjęcia są już zrealizowane w 50% i wysłać część tych materiałów roboczo zmontowanych w celu zapoznania Komisji konkursowej z tym, co udało się do tej pory?

  Nie ma możliwości konsultacji z jury konkursu, zabrania tego Prawo Zamówień Publicznych i kwestia równych szans dla wszystkich uczestników konkursu. 
  W tym przypadku można przesłać aplikację konkursową zawierającą linki do nakręconych już wcześniej materiałów. W myśl zasad konkursu: "Rodzaj proponowanych filmów jest dowolny: może być to film fabularny, dokumentalny (w tym reportaż, felieton filmowy, film dydaktyczny), film animowany, wywiad, materiał archiwalny, film domowy, video art lub inny." lub mix wymienionych form.
   
 8. Chciałbym złożyć projekt wspólnie ze współautorem, ale formularz zgłoszeniowy ma miejsce tylko na dane dotyczące jednej osoby. Jak w takim razie aplikować wspólny projekt?

  W tym przypadku należy wypełnić i przesłać dwa osobne formularze zgłoszeniowe, zawierające ten sam projekt. W sekcji "Propozycja filmu" prosimy o umieszczenie informacji o tym, że jest to wspólny projekt. 
   
 9. Z informacji na stronie rozumiem, że na razie szukają Państwo pomysłów na filmy i na podstawie treatmentów będą Państwo wybierać filmy do realizacji. Znajomy powiedział mi jednak, że trzeba złożyć już gotowy film wraz z pomysłem na następny film, który chciałoby się zrealizować. Chciałabym zweryfikować tę informację. Nie widzę nic takiego w regulaminie, ale może coś źle doczytałam.

  Jest dokładnie tak, jak Pani zrozumiała (a nie jak Pański znajomy), szczegółowe wyjaśnienie poniżej:

  Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić dwa warunki:

  1. Najpóźniej do 31 sierpnia złożyć aplikacją konkursową składającą się z: treatment, logline, synopsis i wstępnego budżetu (wszystkie szczegóły wyjaśnione są tutaj https://www.polin.pl/pl/zasady-konkursu-filmowego-polin-museum-film-call

  2. Wskazać, że zrealizowało się  przynajmniej 1 film o dowolnym metrażu, na dowolny temat, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia. Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/ współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu, scenarzysta, montażysta, producent.

  Zatem prawdopodobnie ten „gotowy film”, o którym mówił znajomy, jest filmem, który należy mieć w dorobku, aby przystąpić do konkursu. 

 10. Czy jako małżeństwo realizujące od wielu lat wspólny program artystyczny możemy/mamy wypełnić nasze formularze osobno jako współautorzy filmu?  

  Aplikacja konkursowa może zostać złożona indywidualnie lub grupowo. Projekt grupowy może być sygnowany przez jedną osobę z grupy lub przez kilka osób.  Nie ma konieczności składania osobnych formularzy przez wszystkich członków/członkinie zespołu składającego aplikację konkursowe, chyba, że ktoś chce inaczej. Wówczas dla każdego uczestnika/uczestniczki należy wypełnić osobny formularz z tym samym projektem, ponieważ w formularzu jest miejsce na dane tylko jednej osoby.

 11. Ponieważ muzyczną oprawą naszego filmu będzie utwór autorstwa naszej koleżanki kompozytorki - Ukrainki z Kijowa, czy nie będzie to w jakikolwiek sposób komplikowało sytuacji prawnej naszego filmu? Chcieliśmy w ten sposób podkreślić wielonarodowy-galicyjski charakter naszej opowieści. Czy ma to jakieś znaczenie formalnie? 

  Nie, nie ma to wpływu na poprawność formalną aplikacji, zespół składający aplikację może być międzynarodowy.

15.03.2019