Muzeum

POLIN Museum Film Call: najczęściej zadawane pytania

  1. Czy zespół składający aplikację konkursową może składać się zarówno z osób z Polski, jaki osób spoza tego kraju?

    Konkurs jest otwarty dla osób z całego świata bez względu na pochodzenie, kraj zamieszkania czy religię. Jedynym wymogiem udziału w konkursie są 3 filmy zrealizowane w latach 2013-2019. Aplikacje konkursowe mogą być składane przez osoby indywidualne lub zespoły składające się z nieograniczonej ilości osób.
15.03.2019