Muzeum

POLIN Museum Film Call: najczęściej zadawane pytania

  1. Jak rozumieć określenie „film zrealizowany”? Czy brane będą pod uwagę wszystkie produkcje, niezależnie od medium, w którym się ukazały? Czy muszą być to tylko produkcje pokazywane w kinach/TV w latach 2013-2019, czy także krótkie filmy udostępniane w Internecie?

    Za zrealizowane będą uznane także filmy, które zostały opublikowane w Internecie. Pojęcie „zrealizowane” rozumiemy jako filmy wyprodukowane i udostępnione szeroko pojętej publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji itd.
     
  2. Czy zespół składający aplikację konkursową może składać się zarówno z osób z Polski, jaki osób spoza tego kraju?

    Konkurs jest otwarty dla osób z całego świata bez względu na pochodzenie, kraj zamieszkania czy religię. Jedynym wymogiem udziału w konkursie są 3 filmy zrealizowane w latach 2013-2019. Aplikacje konkursowe mogą być składane przez osoby indywidualne lub zespoły składające się z nieograniczonej ilości osób.
15.03.2019