Podcast
04.09.2020

Prof. François Guesnet - Negotiating Jewish communal and state responses to cholera in 19th century Poland

Granatowe tło i biały napis Negotiating Jewish Communal and State responses to Cholera in 19th Century Poland
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Listen to "#5 Professor François Guesnet - Pandemics of cholera" on Spreaker.

Podkast profesora François Guesnet’a zabiera słuchacza do dziewiętnastowiecznego Hrubieszowa. Przedstawia życie tamtejszej społeczności żydowskiej u schyłku XIX wieku, tuż po wybuchu epidemii cholery. 

Autor przybliża słuchaczom wpływ epidemii cholery na społeczności żydowskie w dziewiętnastowiecznej Polsce i opisuje relacje Żydów z władzami państwowymi podczas wybuchu choroby. Z podkastu dowiemy się także, jak magiczne myślenie wpływało na żydowską medycynę ludową i co wspólnego z magią miało bractwo pogrzebowe.

François Guesnet pracuje na Wydziale Hebraistyki i Studiów Żydowskich na University College London, zajmuje się historią Żydów ostatnich dwóch stuleci i jest autorem wielu artykułów naukowych dotyczących historii Żydów Europy Wschodniej.

 

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program
 
Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH