Edukacja

Zgłoszenia do 20.02.2019

Program Rozwoju Edukatorów Antydyskryminacyjnych - kurs dla nauczycielek i nauczycieli

Program Rozwoju Edukatorów Antydyskryminacyjnych -  kurs dla nauczycielek i nauczycieli
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia, metodami aktywnymi, zajęć dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne. Szczególnie zapraszamy nauczycieli i nauczycielki już realizujące programy edukacyjne związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu.


marzec - wrzesień 2019, udział bezpłatny, wymagana rejestracja, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Czas trwania kursu: trzy zjazdy w okresie marzec-wrzesień 2019

Zgłoszenia: do 20 lutego 2019, o wynikach rekrutacji poinformujemy do 22 lutego.

Program składa się z trzech zjazdów i samodzielnie realizowanego działania edukacyjnego - łącznie obejmuje sześć dni zajęć warsztatowych, wykładów oraz sesji superwizyjnej.

UWAGA: Zmienione terminy zjazdów

  • I zjazd, 5-7 kwietnia 2019: Warsztat antydyskryminacyjny ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zjawiska antysemityzmu, romofobii i islamofobii we współczesnej Polsce. Wzmocnienie umiejętności reagowania na dyskryminację w kontekście szkolnym.
  • II zjazd, 15-16 czerwca 2019: Warsztat metodyczny. Prezentacja narzędzi edukacyjnych opracowanych przez Muzeum POLIN, Dom Anny Frank i Kazerne Dossin.
  • III zjazd, sierpień/wrzesień 2019: Sesja superwizyjna. Zwiększenie umiejętności analizy prowadzonych przez siebie zajęć oraz swoich zasobów i obszarów do rozwoju w roli edukatora/ki antydyskryminacyjnego/j.


Kurs realizowany jest w ramach programu "Horyzontalna edukacja historyczna w działaniach antydyskryminacyjnych".

23.01.2019