Wydarzenie

Pierwsza edycja nagrody

W czasie święta Made in POLIN po raz pierwszy przyznaliśmy Nagrodę POLIN. Wyróżnienie to otrzymał Tomasz Pietrasiewicz, który poprzez swoje działania chroni pamięć o historii polskich Żydów oraz  przyczynia się do budowania szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i Świata. Laureata poznaliśmy 8 października podczas uroczystej gali. 

Nominowani:

JAN JAGIELSKI

Jan Jagielski jest pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, gdzie stworzył Dział Dokumentacji Zabytków. Od 1981 r. czynnie angażuje się w dzieło opieki nad miejscami i zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich. Współtworzył Społeczny Komitet Opieki Nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej. Przewodniczył Fundacji Wiecznej Pamięci zajmującej się renowacją i upamiętnianiem cmentarzy, synagog i innych zabytków żydowskich, a także miejsc i wydarzeń związanych z historią Żydów w Polsce oraz działalnością kulturalną i oświatową dotyczącą stosunków polsko-żydowskich. Jest szeroko znany jako inicjator akcji restaurowania cmentarzy żydowskich w małych miastach, którą prowadzi wraz z grupami młodzieży z kraju i z Izraela.

TOMASZ PIETRASIEWICZ

Tomasz Pietrasiewicz jest twórcą i dyrektorem Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, samorządowej instytucji kultury działającej w Lublinie od 1998 r. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską.

Była ona dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii. Jak mówią sami działacze ośrodka: (…) nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Brama prowadzi do nieistniejącego miasta – żydowskiej Atlantydy. W miejscu, w którym przez lata były domy, synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe drogi i trawniki. Nie da się zrozumieć historii Lublina bez tych pustych miejsc wokół Bramy.

Stały się one dla Teatru NN naturalnym miejscem realizowania działań artystycznych – Misteriów Pamięci, odkrywających pamięć o przeszłości, ale będących też opłakiwaniem ofiar Zagłady. Ośrodek realizuje rozmaite programy, takie jak Spotkania Kultur, Historia Mówiona, Ikonografia Lublina, Edukacja i Animacja, Nowe Media czy Wydawnictwo. Regularnie organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i naukowym.

OŚRODEK „POGRANICZE - SZTUK, KULTUR, NARODÓW”

Dyrektor: Krzysztof Czyżewski

Ośrodek z siedzibą w Sejnach został powołany do istnienia w styczniu 1991 roku. Swoją działalność prowadzi m.in. w ramach: Centrum dokumentacji kultur pogranicza, Pracowni edukacji regionalnej, Pracowni kronik sejneńskich, kilku pracowniach muzycznych, Pracowni opowieści i słowa, pracowniach przyrodniczych, czy nowych mediów.  Przy ośrodku działają Małe Muzeum Sejneńskie, Galeria Biała Synagoga, i Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, Teatr Sejneński i Teatr Dziecięcy, orkiestra klezmerska i zespół redakcyjny Almanachu Sejneńskiego. Ośrodek ściśle współpracuje z Fundacją Pogranicze, której działalność programowa w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur.

JOANNA PODOLSKA

Joanna Podolska jest dyrektorką Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim.. Napisała  m. in.: Litzmannstadt-Getto - Ślady. Przewodnik po przeszłości oraz Łódź żydowska. Spacerownik. Jest związana z działającym w Łodzi Stowarzyszeniem Instytut Tolerancji, którego głównym celem jest szerzenie zasad tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka.

Joanna Podolska jest inicjatorką organizowanej w Łodzi akcji Kolorowa Tolerancja. Podczas tego corocznego wydarzenia usuwane są obraźliwe napisy na murach, organizowane są m.in. spotkania, wykłady, warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i dla dorosłych, projekcje filmów i spacery tematyczne. Celem akcji jest walka z ksenofobią, nietolerancją, a także prezentacja historycznych korzeni miasta Łódź.

STOWARZYSZENIE „DZIECI HOLOCAUSTU” W POLSCE

Przewodnicząca: Joanna Sobolewska-Pyz

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu, działające od 1991 r., skupia osoby ocalone z Zagłady, które (…) ze względu na żydowskie pochodzenie przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny.

Celem organizacji jest budowanie wspólnoty osób ocalonych z Holocaustu, udzielanie wsparcia, zachowanie pamięci o doświadczeniu Holocaustu, zachowanie pamięci o życiu społeczności żydowskiej w przedwojennej Polsce. Stowarzyszenie prowadzi m.in. program edukacyjny Pamięć dla Przyszłości, w ramach którego, przy pomocy przekazu bezpośredniego stara się przybliżyć młodym ludziom problematykę Holocaustu.

Stowarzyszenie było inicjatorem powstania Nagrody imienia Ireny Sendlerowej Za naprawianie świata wręczanej w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 72 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim stowarzyszenie we współpracy z Muzeum POLIN przygotowało wystawę Moi Żydowscy Rodzice, Moi Polscy Rodzice.