Starszy mężczyzna w koszuli i krawacie. Obok niego siedzą dwaj mężczyźni.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Wsparcie

Tomek Ulatowski

Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Haas School of Business, University of California Berkeley, gdzie zdobył MBA. W 1969 r. wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych.

Pracował dla Bank of America i Crocker Bank; następnie w San Francisco założył Amsterdam Pacific Corporation, firmę działającą w sektorze bankowości inwestycyjnej. W 1996 r., zaczął inwestować w Polsce. Jest obecnie współprzewodniczącym firmy Multimedia Polska, drugiego największego operatora kablowego w Polsce.

Wraz ze swym partnerem biznesowym, Ygalem Ozechovem, Tomek Ulatowski od samego początku brał udział w procesie tworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich. Wspólnie pokryli oni koszt międzynarodowego konkursu architektonicznego; byli także pomysłodawcami i darczyńcami Programu Wymian Młodzieży Polska-Izrael (PIYE). Projekt ten cieszy się wielkim powodzeniem, od 2006 r. jest sukcesywnie rozwijany i poszerza krąg młodych ambasadorów dialogu polsko-żydowskiego.

Tomek Ulatowski wierzy w fundamentalne znaczenie edukacji. Jak mówi, nie chce poprawiać historii Photoshopem”, by ją uatrakcyjnić. Ufa jednak, że Muzeum może zmienić sposób patrzenia na historię, przyczynić się do lepszego jej zrozumienia i tym samym budować mosty między przeszłością a teraźniejszością.

Cytaty:

Jako polski katolik, który dorastał i żył w Polsce do 23 roku życia, postrzegam Muzeum jako miejsce, gdzie przywrócona zostanie pamięć o polskich Żydach, którzy przez tak wiele lat żyli w Polsce i stanowili integralną część jej kultury i historii, wnosząc w nie znaczący wkład. Mam nadzieję, że gdy Muzeum zostanie otwarte, będzie edukować o tym Polaków w kraju i zagranicą.
Tomek Ulatowski