Wydarzenie

"Tu Muranów" – instalacja społeczna 

Na białym blacie, pod szklanymi przejrzystymi kloszami, stoją garnek, butelka, słoik i inne - przedmioty wykopane z ziemi na Muranowie
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do współtworzenia instalacji społecznej, towarzyszącej wystawie "Tu Muranów".

  • Nabór zgłoszeń trwa do 5 lipca 2020
  • Informacje i zgłoszenia: Ewa Chomicka, muranow@polin.pl, tel. 604 461 871

Instalacja społeczna zostanie stworzona z pamiątek rodzinnych, dokumentów, fotografii czy przedmiotów przekazanych przez mieszkanki i mieszkańców Muranowa. To one i związane z nimi historie staną się obiektami prezentowanymi na "wystawie-instalacji", w holu głównym Muzeum. Ci, którzy zazwyczaj są tylko zwiedzającymi, staną się współtwórcami opowieści o muranowskiej historii. 

Zobacz, co jest symbolem Muranowa dla Ewy i Rafała, którzy od lat są związani z tą dzielnicą


Działanie umożliwia eksplorację historii osiedla przez pryzmat przedmiotów i osobistych doświadczeń, uzupełniając niejako oficjalną listę eksponatów i muzealnych kolekcji. Każdy muranowianin i każda muranowianka, bądź osoby, których losy łączą się z Muranowem, mogą zostać współtwórcami instalacji. Interesują nas doświadczenia i wspomnienia różnych generacji, z dalszej i bliższej przeszłości, a także współczesności Muranowa, w tym ostatnich miesięcy pandemii.
 
Instalacja społeczna będzie rozbudowywała się wraz z trwaniem wystawy "Tu Muranów". Jej uroczyste otwarcie z udziałem mieszkańców i mieszkanek Muranowa planowane jest na połowę września. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie zdjęcia przedmiotu, który wiąże się z ważną z ich perspektywy osobistą historią dotyczącą osiedla i dołączenie krótkiego opisu. Pomysły można zgłaszać również przez telefon. 


 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.
 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl